Hồi âm

Xây dựng nhà máy xử lý rác làm mùn compost tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân trong tháng 12-2019

Chủ Nhật, 10-11-2019, 01:42
Báo Nhân Dân số ra ngày 14-10-2019 có bài viết “Xử lý dứt điểm khu xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường tại Đồng Nai”, phản ánh một số doanh nghiệp chuyên xử lý chất thải tại Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gây ô nhiễm môi trường, trong đó có Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi (gọi tắt là Công ty).
Sau khi báo đăng tải, Công ty đã có văn bản gửi Báo Nhân Dân với nội dung, việc phản ánh tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt là đúng. Đồng thời Công ty cho biết, để khắc phục hậu quả, Công ty đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế mùi hôi từ quá trình vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Công ty cũng nhận thấy, về lâu dài việc xử lý rác thải sinh hoạt chôn lấp không phù hợp yêu cầu về môi trường. Do đó, doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục để đầu tư và dự kiến khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác làm mùn compost, công suất 450 tấn/ngày, vào tháng 12-2019.