Hồi âm

Tỉnh Phú Yên yêu cầu khẩn trương nghiên cứu phản ánh của Báo Nhân Dân

Thứ Tư, 09-09-2020, 02:15

Trên trang 8 Báo Nhân Dân số ra ngày 20-8-2020 đăng bài “Chưa nghiêm túc trong việc xử lý các sai phạm về đất đai tại tỉnh Phú Yên” phản ánh việc: Thời gian qua nhiều khu “đất vàng” ngay giữa trung tâm thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) được giao cho các nhà đầu tư trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước, nhưng chậm xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi báo đăng, Báo Nhân Dân đã nhận được Văn bản trả lời số 4450/UBND-ĐTXD của UBND tỉnh Phú Yên. Nội dung chính như sau: Liên quan đến nội dung bài báo, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương nghiên cứu nội dung phản ánh của Báo Nhân Dân; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.