Những việc làm vì dân - Những việc làm phiền dân

Nghịch lý vừa thừa lại vừa thiếu nhà văn hóa

Thứ Sáu, 25-09-2020, 01:33

Thời gian qua, do thực hiện sáp nhập thôn bản, khối phố đã dẫn đến tình trạng thừa, hoặc thiếu nhà văn hóa (NVH) thôn bản, khối phố, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, hội họp của người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, tỉnh cần sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân ở cơ sở.

Thôn Đồng Văn (xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan) hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Khuổi Nọi và thôn Bắc Nam. Sau sáp nhập, thôn Đồng Văn có hai NVH. Hiện nay, hai NVH này đều trong tình trạng xuống cấp, không đủ sức chứa so với quy mô dân số của thôn tăng sau sáp nhập. Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Văn cho biết: “Cả thôn hiện có 150 hộ dân, trong khi đó hai NVH của thôn chỉ có sức chứa gần 90 người/nhà. Mỗi lần sinh hoạt thôn hoặc triển khai hoạt động thì thôn không thể tổ chức cùng lúc mà phải tổ chức làm hai lần ở hai NVH, rất mất thời gian. Không chỉ chật chội, hiện cả hai NVH đều bị hư hỏng các phần: cửa, mái, nền… Ngoài ra, mỗi khi tổ chức họp, nếu trời mưa thì bị dột, không tổ chức được hoạt động. 

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Lộc Bình Phạm Minh Huệ cho biết: Trong khi cả huyện còn tám thôn chưa có NVH thì lại có tới 44 thôn bản, khối phố đang sử dụng cùng lúc hai hoặc ba NVH. Cả huyện còn có 100 trong tổng số 228 NVH không đủ diện tích sử dụng, có tới 70 NVH thôn xuống cấp, cần được xây mới. Việc thừa, thiếu NVH đã ảnh hưởng nhiều đến tổ chức các hoạt động ở các thôn, khối phố. Xã Tam Gia là một thí dụ, trên địa bàn xã có 10 thôn thì NVH của các thôn đều đã xuống cấp, không đạt chuẩn. Riêng thôn Khuổi O đến nay vẫn chưa có NVH thì thôn Bản Tre lại có tới bốn NVH… Trước thực tế nêu trên, rất mong các cấp, ngành liên quan xem xét chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng NVH đạt chuẩn tại các thôn, khối phố sau sáp nhập để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, tính đến tháng 6-2020, toàn tỉnh có 1.819 trong tổng số 1.850 thôn bản, khối phố có NVH (đạt 98,3%), còn 31 thôn chưa có NVH (đang xây mới 14 nhà). Trong tổng số 1.819 thôn, khối phố có NVH thì chỉ có 733 thôn, khối phố có NVH đạt chuẩn theo quy định, chiếm hơn 40%; còn lại NVH đã xuống cấp, không đạt chuẩn chiếm gần 60%. Ngoài ra, điều đáng nói là thực trạng vừa thừa, vừa thiếu NVH thôn bản, khối phố đang là nghịch lý diễn ra trên địa bàn 11 huyện, thành phố  của tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn sớm có giải pháp để giải quyết những hạn chế, bất cập nêu trên.

HOÀNG LÊ (Lạng Sơn)