Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 27/02/2020, 02:29:03

* Xem xét lại việc cấp sổ đỏ tại nhà số N4+6 đường Ðiện Biên Phủ (nay là số 392/2 Ung Văn Khiêm), phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
* Giao UBND quận Hà Ðông kiểm tra, xử lý đơn của ông Nguyễn Anh Sơn
* Giao Sở Xây dựng TP Hải Phòng xem xét trả lời đơn của bà Bạch Quế Hương
* Chuyển đơn của ông Phan Thượng Trị đến UBND quận Bình Thạnh để xem xét, giải quyết

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 60542/PC-ÐT của Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh, nội dung chính như sau: UBND thành phố Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 568/TTr-TDXLÐT ngày 29-10-2019 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung phản ánh của bạn đọc đề nghị xử lý việc UBND quận Bình Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) tại nhà số N4+6 đường Ðiện Biên Phủ (nay là số 392/2 Ung Văn Khiêm), phường 25, quận Bình Thạnh cho bà Phạm Thị Tuyết Nhung không đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND thành phố chuyển nội dung phản ánh của bạn đọc nêu trên đến Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, phối hợp UBND quận Bình Thạnh để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; thông báo kết quả đến Báo Nhân Dân và Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Công văn số 85/VP-BTCD ngày 3-1-2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội gửi Báo Nhân Dân, nội dung chính như sau: Chủ tịch UBND thành phố nhận được Công văn của Báo Nhân Dân đề nghị kiểm tra, xử lý theo nội dung đơn của ông Nguyễn Anh Sơn (số 52, tổ 2, phường Văn Quán, quận Hà Ðông) phản ánh việc các cơ quan chức năng quận Hà Ðông chậm điều chỉnh lại diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo như sau: Giao UBND quận Hà Ðông kiểm tra, xử lý vụ việc nêu trên, có văn bản thông tin kết quả đến Báo Nhân Dân và báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 838/UBND-XD của UBND thành phố Hải Phòng trả lời đơn của bà Bạch Quế Hương, trú tại P1212, tầng 12, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Ðống Ða (Hà Nội) kiến nghị việc UBND thành phố Hải Phòng chậm trả lại nhà đất tại số 61, 63 Ðinh Tiên Hoàng (cũ) và số 21 Quang Trung, TP Hải Phòng cho gia đình bà. Về việc này, UBND thành phố có ý kiến như sau: Giao Sở Xây dựng xem xét, cung cấp thông tin cho Báo Nhân Dân theo quy định.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 166/STNMT-QLÐ của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh trả lời đơn của ông Phan Thượng Trị, ông Phan Tuấn Dũng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với nhà đất tại số 123/7 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Qua rà soát nội dung đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với cá nhân, hộ gia đình thuộc thẩm quyền của UBND quận. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chuyển đơn nêu trên đến UBND quận Bình Thạnh để xem xét, giải quyết theo quy định.