Một số chương trình phát sóng ngày 13-12

Thứ Năm, 13/12/2018, 05:52:05

06:30 Thời sự / 07:15 Vấn đề và sự kiện: Những vấn đề đặt ra từ chương trình “Ðưa hàng Việt về nông thôn” / 08:45 Ðiểm đến: Làng nghề nón lá Gia Thanh - Ðiểm đến hấp dẫn du khách / 09:15 Muôn màu cuộc sống: Chơi tái chế / 09:30 Ca khúc đi cùng năm tháng: Xa khơi

10:30 Tài chính ngân hàng

11:30 Thời sự

13:00 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Ðạo đức cách mạng - Cội nguồn của những thành công

13:30 Ca nhạc: Những bản tình ca

15:45 Chuyển động truyền thông

18:00 Nông nghiệp chuyển động: Tổng kết 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp

18:15 Kết nối ASEAN

18:30 Thời sự

19:30 Sông nước - Miệt vườn: Nghề đẩy côn mùa nước nổi

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Thoái vốn nhà nước nhìn từ câu chuyện Tisco giai đoạn II

20:15 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch

20:30 Sức khỏe và Cuộc sống: Tác hại của rượu bia: Chuyện không có hồi kết

22:00 Thời sự

22:15 Trang địa phương: Ba giá trị cùng chung mục đích

22:30 Hành trình năm châu: Cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế - Phần 1