Đính chính

Thứ Sáu, 11-09-2020, 03:54

Bài viết của tác giả Hà Đăng, đăng trên trang 1, số báo 23700, ra ngày 10-9-2020, do sơ suất kỹ thuật, bị in sai một từ trên đầu đề. Xin đọc lại là Bức thông điệp về “định hướng tương lai”.

Kính mong bạn đọc và tác giả thông cảm.