Báo nghỉ

Thứ Ba, 01-09-2020, 02:45

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Báo Nhân Dân nghỉ số báo ra ngày 3-9. Số báo 23694 ra ngày 4-9.