Phổ biến chính sách pháp luật hải quan cho các doanh nghiệp nước ngoài

Thứ Hai, 12-10-2020, 15:49

Cuối tuần qua tại Khách sạn La Thành Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu áp dụng cho các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trung tâm đã từng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo nhằm tập huấn, phổ biến kiến thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch hàng năm của Hà Nội.

Một số nội dung quan trọng mà Trung tâm phổ biến đến các doanh nghiệp gồm thủ tục hải quan đối với các doanh nghiệp nói chung, đối với doanh nghiệp khu chế xuất nói riêng, đối với loại hình sản xuất xuất khẩu…

Phổ biến chính sách pháp luật hải quan cho các doanh nghiệp nước ngoài -0
 

Tại Hội nghị lần này, các doanh nghiệp có cơ hội trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc về chính sách pháp luật hải quan của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình hoạt động.

Ngoài ra, Hội nghị tổ chức giới thiệu Thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15-11-2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, cùng với đó là các lợi ích doanh nghiệp đạt được khi Thông tư ban hành.
 

KHÁNH NGUYÊN