Một số chương trình phát sóng ngày 29-3

Thứ Hai, 29-03-2021, 03:13

06:00 Chào ngày mới

07:00 Ðối ngoại và hội nhập: Việt Nam hướng tới thu hẹp khoảng cách số ở trẻ em

07:45 Muôn màu cuộc sống: Chuyến hành trình khai trí

08:45 Công sở kỳ truyện: tập 28

10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nghề đào và chế biến sá sùng ở đảo Quan Lạn

11:30 Thời sự

13:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - năm 2020 (phần 2)

13:40 Chuyển động số: Việt Nam hoàn thành số hóa truyền hình

15:00 Khoa học và đời sống: Ðổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học

15:30 Câu chuyện thể thao: Thể thao Việt Nam tích cực chuẩn bị cho SEA Games 31

16:00 Tin tức 16h

18:00 Năng lượng và cuộc sống: Phát triển công nghiệp khí bền vững

18:15 45’ chiều

19:45 Vẻ đẹp cuộc sống: Tình yêu từ công việc bảo tồn

20:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Xây dựng chính quyền đô thị để đẩy nhanh sự phát triển - phần 1: Chính quyền đô thị - Những vấn đề đang đặt ra

20:20 Người tốt - việc tốt

20:45 Tạp chí Lao động và xã hội: Xây dựng thị trường lao động ổn định

22:00 Thời sự