Một số chương trình phát sóng ngày 7-4

Thứ Ba, 07/04/2020, 02:34:45

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: "Bão" thị trường và câu chuyện hạt lúa thời đại dịch

09:00 Dân tộc và phát triển: Ðào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

10:00 Thủ đô ngày mới: Hà Nội: Y bác sĩ về hưu tích cực tham gia phòng, chống dịch

10:45 Ký sự miền trung: Thực trạng khô hạn và yêu cầu tiết kiệm nước (phần 1)

11:30 Thời sự

14:30 Giao thông kết nối: Ðầu tư công trong ngành giao thông vận tải

15:30 Chuyện ở cơ sở: Khi những người lính trở về

17:45 Quang Vinh Passport: Bhutan (phần 2)

18:00 Góc chuyện xưa: Sáng mãi tinh thần "Ba đảm đang"

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 1956

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Ổn định giá thịt lợn - Chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng

20:30 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Nghị quyết 15 - Soi sáng con đường giải phóng miền nam

20:45 Ðường tới Tương lai: Sinh viên Y khoa đã sẵn sàng ra tuyến đầu chống dịch

22:00 Thời sự

23:30 Tận hưởng bản sắc Việt: Khám phá miền nắng gió Ninh Thuận