Đón đọc Thời Nay số 1092, phát hành thứ năm, ngày 2-7
02:45 02/07/2020

Ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, doanh thu ngành du lịch TP Hồ Chí Minh sụt giảm 91,6%. Thành phố đã lên kế hoạch Quyết liệt phục hồi ngành du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế sáu tháng cuối năm. Nội dung chính bài trên Trang nhất.

VietinBank kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững
17:57 08/07/2020

Sáu tháng đầu năm 2020, hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19, xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long... Theo đó, các chỉ tiêu tăng trưởng quy mô toàn ngành ở mức thấp, các ngân hàng đều thận trọng đánh giá khả năng sinh lời và lợi nhuận. Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục kiên trì với chính sách tăng trưởng bền vững.

VietinBank nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả
17:33 06/07/2020

Tác động của dịch Covid-19 còn kéo dài, VietinBank đặt mục tiêu sáu tháng cuối năm 2020 tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; bảo đảm kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua triển khai đồng bộ công tác quản lý rủi ro ở cả cấp độ danh mục và giao dịch.    

VietinBank đi đầu trong triển khai chính sách phát triển kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước
15:34 03/07/2020

Bám sát định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VietinBank đã thể hiện sự quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong hoạt động quản trị điều hành, kinh doanh, có nhiều chuyển biến tích cực, đi đầu trong hệ thống các ngân hàng thương mại thực hiện chiến lược kinh doanh, gắn liền chiến lược ngành, chiến lược của từng vùng kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.