Cứu trợ người dân miền Trung mùa lụt bão

Chủ Nhật, 29-11-2020, 14:30
Tranh của họa sĩ: VĂN THỌ

Chưa bao giờ có lũ lụt và bão lớn liên tục gây thiệt hại về người và tài sản khủng khiếp như thời gian vừa qua suốt từ Nghệ An, Hà Tĩnh vào tận Quảng Nam, Quảng Ngãi. Với truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”, rất nhiều người dân và cơ quan đoàn thể khắp cả nước đã nhanh chóng quyên góp tiền, lương thực, quần áo… đi đến tận nơi trợ giúp người dân. Trong số những người đóng góp tiền giúp bà con gặp nạn đó có cả họa sĩ biếm họa. Rất xúc động, rất tình người.

1_1_1-1606635324802.jpg
 Tranh của họa sĩ: LET
1_1-1606635322586.jpg
 Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG
1_2-1606635322648.jpg
Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG
1_3-1606635322704.jpg
Tranh của họa sĩ: HÀ HUY CHƯƠNG
LÝ TRỰC DŨNG