Choáng: Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Thứ Tư, 23-12-2020, 12:45
Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN

Chỉ trong ba năm, Đại học Đông Đô đã cấp cho 626 trường hợp bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh văn bằng 2 giả và không có giá trị. Nhiều học viên chẳng cần thi đầu vào, thậm chí chẳng cần theo học, chỉ việc chép theo đáp án để hợp thức hóa bài thi. Trong đó 55 trường hợp đã dùng bằng rởm của trường này để xét tuyển nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ, quả là những “tấm gương gian dối điển hình, mua bằng cấp để tiến thân”.

Thật sự choáng! Mong vụ việc sớm được xử lý nghiêm khắc, đúng pháp luật.

1_1-1608702577931.jpg
Tranh của họa sĩ: LET 
1_2-1608702579413.jpg
Tranh của họa sĩ: MAI SƠN 
1_3-1608702578372.jpg
Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG 
1_4-1608702578431.jpg
 Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG
LÝ TRỰC DŨNG