Quảng cáo trên Nhân Dân điện tử
 
Bảng giá Logo, Banner trang chủ
 

VỊ TRÍ MÔ TẢ KHUNG GIÁ
  Khoản mục Kích thước pixels Hình thức  
   A Bottom banner 130 x 185 Chia sẻ   7 triệu/tuần
   B Right banner 390 x 130 Chia sẻ   25 triệu/tuần

Bảng giá tin bài
 

THỂ LOẠI DUNG LƯỢNG KHUNG GIÁ
  Tin   300 - 800 từ   1 triệu - 2 triệu đồng
  Bài   800 - 2000 từ   2 triệu – 5 triệu đồng
  Đa phương tiện   2000 từ trở lên kèm nhiều ảnh, video   5 triệu – 10 triệu đồng

Liên hệ quảng cáo:    Ban Hỗ trợ xuất bản - Báo Nhân Dân

- Điện thoại phòng quảng cáo : 02438256351

- Email : quangcaond@gmail.com


Một số quy định chung
 
- Chế độ chia sẻ: Tối đa xuất hiện 03 khách ở cùng một vị trí, mỗi khách hàng xuất hiện lần lượt trong 20 giây. Trong đó, 10 giây đầu là động, 10 giây sau là tĩnh.
- Banner độc quyền bằng giá vị trí 3 banner chia sẻ x 1,5 lần.
- Banner dung lượng tối đa 60kb.
- Quảng cáo thời gian dưới 01 tuần thì sẽ tính giá là 01 tuần.
- Đối với các quảng cáo Rich Media dạng “expand”, chi phí quảng cáo được tính theo tỷ lệ thuận với phần diện tích gia tăng trong quá trình tương tác trên các banner.
- Phí thiết kế:
+ Banner ảnh tĩnh: 600.000 VNĐ/banner.
+ Banner ảnh động: 1000.000 VNĐ/banner.
+ Banner đặc biệt: 3.000.000 VNĐ/banner.
+ Hợp đồng trên 15.000.000 VNĐ (Chưa VAT) được thiết kế miễn phí 01 lần.
+ Khách hàng nếu chỉnh sửa thiết kế tối đa không quá 03 lần, chỉnh sửa từ lần 04 chi phí sẽ được tính thành 400.000 VNĐ/ lần chỉnh sửa.