Chủ động và tự tin

Năm 2017 khép lại, thêm một năm ghi đậm dấu ấn đối ngoại Việt Nam. Cùng những thành quả về phát triển kinh tế - xã hội, thành tựu đối ngoại toàn diện và nổi bật đã đem đến vị thế mới, tinh thần mới cho đất nước, góp phần gia tăng sức mạnh quốc gia, tạo thế chiến lược vững vàng, là cơ sở quan trọng để Việt Nam chủ động và tự tin bước vào năm 2018.

Bản lĩnh Hồ Chí Minh

Trong không khí cuộc vận động "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xuân qua, tôi có viết cho Báo Nhân Dân số Tết bài: "Phong cách Hồ Chí Minh – chuyện thật như huyền thoại". Xuân này lại được gợi ý viết tiếp bài "Bản lĩnh Hồ Chí Minh".

Xã luận

Xuân mới thôi thúc và vẫy gọi

Một mùa xuân mới lại về trên đất nước thân yêu của chúng ta, mang theo dự cảm tốt đẹp cho một năm mới bắt nguồn từ niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới.