Xã luận

Xuân mới thôi thúc và vẫy gọi

Thứ Năm, 08/02/2018, 13:47:39
 Font Size:     |        Print
 

Một mùa xuân mới lại về trên đất nước thân yêu của chúng ta, mang theo dự cảm tốt đẹp cho một năm mới bắt nguồn từ niềm tin mới, khí thế mới và động lực mới.

Niềm tin, khí thế, động lực ấy kết tinh từ thành tựu hơn 30 năm đổi mới, được bồi đắp, nhân lên qua kết quả một năm toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu nhọc nhằn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, thu về thành tựu lớn hơn mong đợi mà nhiều năm nay chúng ta mới đạt được. Kết quả năm 2017 làm nức lòng cả nước. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; công tác xây dựng Ðảng thu nhiều kết quả khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của một đảng cách mạng, khoa học và chân chính; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao...

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều lực cản, nhiều gian nan, thách thức. Những yếu kém nội tại kéo dài của nền kinh tế, nợ xấu, nợ công; những bức xúc về văn hóa - xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; nạn tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; sự biến đổi khí hậu, tình hình thế giới, khu vực và Biển Ðông vẫn diễn biến phức tạp, khó lường... Ðó vẫn là những nỗi lo và quan tâm thường trực của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta.

Lường trước và thấu hiểu những khó khăn, thách thức, Ðảng và Nhà nước ta đã chủ động đề ra những giải pháp căn cơ cho cả trước mắt và lâu dài trong các Văn kiện Ðại hội XII của Ðảng và các Nghị quyết của Trung ương. Ðể thực hiện có hiệu quả những giải pháp ấy đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng, vững bước vững tin, khoa học và quyết liệt trong cả nhận thức và hành động để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đảng vững tay chèo lái, con thuyền giang sơn sẽ vượt qua mọi thác ghềnh đến bờ bến vinh quang!

Thời cơ mới, niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới đang thôi thúc chúng ta. Xuân mới, dự cảm tốt đẹp mới đang vẫy gọi chúng ta!

NHÂN DÂN