Chính thức đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí”

Thứ Tư, 11/07/2018, 03:50:21

Ngày 10-7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT,... đổi tên “trạm thu giá” thành “trạm thu phí” để thống nhất tên gọi một cách dễ hiểu, đơn giản, được người dân và doanh nghiệp đồng tình chấp thuận.

Tên gọi “trạm thu phí” được hiểu là nơi thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh được điều hành theo Luật Giá. Tổng cục ĐBVN cũng yêu cầu các đơn vị thay thế từ “giá” bằng từ “phí” trong các cụm từ “trạm thu giá”, “biểu giá”, “mức giá” trên hệ thống biển tên trạm, biển chỉ dẫn, tên bảng niêm yết mức thu và trên vé thu tại các trạm thu phí.

Thời gian hoàn thành việc đổi tên này trước ngày 20-7 tới, đối với vé đã in, đơn vị tiếp tục sử dụng hết đến khi phát hành vé mới.

Hiện, cả nước có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó, Bộ Giao thông vận tải quản lý 73 trạm (56 trạm đang thu phí, 17 trạm chưa thu), 15 trạm còn lại (11 trạm đang thu phí, bốn trạm chưa thu) do UBND các tỉnh quản lý.

PV