Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Thứ Tư, 16/05/2018, 21:31:43

Ngày 16-5, tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với sáu tỉnh thuộc dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La) tổ chức hội nghị Phát triển nông thôn hiệu quả theo phương pháp tiếp cận dựa vào kết quả thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và chia sẻ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm có thể áp dụng vào thực tiễn khi triển khai dự án.

Dự án “Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai” (được gọi là Dự án Phát triển nông thôn dựa vào kết quả) bao gồm Hợp phần Vốn vay xây dựng công trình phát triển và Hợp phần hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động phát triển nông nghiệp và xã hội được JICA chuẩn bị từ cuối năm 2015.

Mục tiêu chung của dự án là phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ, nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng giá trị nông nghiệp bền vững. Đồng thời, triển khai hoạt động khuyến nông, thực hành nông nghiệp cơ bản, các hoạt động xã hội về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em…

Khi hoàn thành, Dự án này sẽ giúp cho 420 nghìn người được hưởng lợi trực tiếp.

PV