Huyện Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thứ Hai, 16/04/2018, 02:54:22

NDĐT - Sáng 16-4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Giao Thủy (Nam Định) đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017.

Huyện Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Huyện Giao Thủy (Nam Định) được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đây là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới, và riêng tỉnh Nam Định là huyện thứ 5/10 huyện, thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn, cùng với các huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường đã được công nhận trước đó. Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, TP Hà Nội cũng là những địa phương có nhiều huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nhất trên cả nước.

Ngày 21-4 tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ có buổi làm việc với tỉnh Nam Định, trực tiếp trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bốn huyện: Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Huyện Giao Thủy sau ba năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, mới chỉ có hai xã đạt chuẩn nông thôn mới là Giao Hà và Bạch Long (năm 2014). Đến thời điểm này, tất cả 20/20 xã của Giao Thủy đều đạt chuẩn xã nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới về tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, tại Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 5-4-2016.Tổng kinh phí huy động xây dựng nông thôn mới của Giao Thủy trong tám năm qua đạt hơn 2.159 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn đóng góp của cộng đồng dân cư (chiếm gần 19%), vốn vay tín dụng chiếm hơn 33%, còn lại là vốn từ ngân sách nhà nước, vốn lồng ghép của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài nguồn vốn trên, các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân hộ gia đình trên địa bàn huyện còn vay gần 5.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tại chỗ. Thu nhập bình quân đầu người của huyện Giao Thủy vào cuối năm 2017 đạt gần 40 triệu đồng/năm, trong khi mức thu nhập trung bình của người dân nông thôn của cả nước khoảng 29 triệu đồng/năm.

Như vậy sau ba năm, kể từ khi hai huyện đầu tiên của cả nước được công nhận huyện nông thôn mới là thị xã Long Khánh và Xuân Lộc (Đồng Nai), đến nay cả nước đã có 50/713 huyện đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cảnh quan của khu vực nông thôn, thể hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát triển sâu, rộng trong đời sống chính trị - xã hội.

THÀNH CHUNG