IFC đầu tư 24,9 triệu USD cấp nước sạch tại Việt Nam

Thứ Năm, 11/01/2018, 03:09:28

NDĐT - Vừa qua, Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới ký kết hợp đồng đầu tư với Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP - DNP Water (đơn vị thành viên thuộc DNP Corp) tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tại các nước đang phát triển.

IFC đầu tư 24,9 triệu USD cấp nước sạch tại Việt Nam

Phối cảnh Nhà máy nước Bắc Giang.

Theo như thỏa thuận ký kết, tổng giá trị IFC tài trợ cho DNP-Water lên đến 24,9 triệu USD, nhằm hỗ trợ chiến lược phát triển của công ty trong đầu tư vào nhà máy nước sạch tại các tỉnh và thành phố thuộc Việt Nam. Trong đó, giá trị đã cam kết cho giai đoạn đầu là 15,3 triệu USD theo hình thức khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phiếu. Giá trị còn lại sẽ được cân nhắc đầu tư bổ sung sau khi hoàn thành giải ngân giai đoạn đầu.

Đồng thời, cùng các cổ đông của DNP-Water, IFC ký kết thỏa thuận cổ đông, nhằm bảo đảm công ty đi đúng định hướng phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

DNP-Water là một đơn vị thành viên của Công ty CP Nhựa Đồng Nai - DNP Corp, chuyên đầu tư sở hữu và vận hành các nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại Việt Nam. DNP-Water hiện đang sở hữu vận hành hai nhà máy nước và triển khai xây dựng hai nhà máy mới tại bốn tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng công suất thiết kế 260 nghìn m3/ngày, đêm.

ĐẶNG GIANG