Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tạm ngừng đón khách để tu bổ

Thứ Ba, 15/08/2017, 19:12:07
 Font Size:     |        Print

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo, từ ngày 4-9-2017 đến hết ngày 4-12-2017, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2017.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 5-12-2017.

Chia sẻ