Hỗ trợ khoảng 10 nghìn tỷ đồng vốn đối ứng ODA cho các địa phương

Thứ Bảy, 12/08/2017, 21:19:57
 Font Size:     |        Print

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 với tổng kinh phí khoảng 10 nghìn tỷ đồng từ ngân sách trung ương, mục tiêu đến năm 2020, hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực giải ngân phần vốn khoảng 54 nghìn tỷ đồng của các nhà tài trợ quốc tế. Theo đó, tiếp tục bổ sung gần 7.000 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015, sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; hơn 3.000 tỷ đồng thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thật sự quan trọng được ký hiệp định tài trợ; các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án chuyển tiếp,...

PV

Chia sẻ