Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân

Thứ Năm, 20/04/2017, 19:27:48
 Font Size:     |        Print

Sáng 20-4, tại Hà Nội, Đoàn giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục Thuế và Cục Hải quan TP Hà Nội.

Sau khi nghe các báo cáo và cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan, đại diện Đoàn giám sát phát biểu ý kiến ghi nhận những công việc cụ thể mà hai cơ quan đã triển khai đạt hiệu quả tốt trong thời gian qua. Đồng thời cho biết, MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan liên quan sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan, qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của đất nước…

CTV

Phối hợp nghiên cứu và tuyên truyền về lý luận

Chiều 20-4, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký Chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, tư vấn chính sách giữa Hội đồng Lý luận T.Ư và Tạp chí Cộng sản.

Theo thỏa thuận trong giai đoạn 2017-2021, hai cơ quan sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác trên cơ sở bình đẳng, chủ động, tích cực, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhu cầu và khả năng thực tế của mỗi bên; tuân thủ đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Nội dung hợp tác thường xuyên được định hướng tập trung vào tổ chức các nghiên cứu tổng kết thực tiễn và các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị; Đồng tổ chức, chủ trì một số cuộc hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến lý luận chính trị; Phối hợp đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Cung cấp các kết quả và công bố các công trình, những bài viết, bài nghiên cứu lý luận, cũng như chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu mới phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị.

PV

Chia sẻ