Chưa có chủ trương xây hầm chui qua Kênh Tắt

Thứ Tư, 19/04/2017, 01:44:40
 Font Size:     |        Print

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan phản ánh của GS, TS Nguyễn Ngọc Trân về xây hầm chui qua Kênh Tắt (Trà Vinh). Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu nội dung ý kiến của GS, báo cáo Thủ tướng trước ngày 27-4 tới.

Trước mắt, Thủ tướng Chính phủ chưa có chủ trương xây hầm chui qua Kênh Tắt. Theo phản ánh của GS, TS Nguyễn Ngọc Trân, chủ trương làm hầm chui qua Kênh Tắt (Trà Vinh) đang khiến dư luận hết sức băn khoăn, đặc biệt đặt trong bối cảnh thực hiện dự án Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được triển khai từ năm 2007,...

PV

Chia sẻ