Xây dựng cao tốc Ninh Bình - Nam Định theo hình thức PPP

Thứ Bảy, 18/03/2017, 13:12:09
 Font Size:     |        Print
 

Ảnh minh họa.

NDĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai đoạn Ninh Bình đến Nam Định thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2017-2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và Ninh Bình phối hợp Bộ Giao thông vận tải, tiếp thu ý kiến các Bộ, thực hiện đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, nhu cầu giao thông và khả năng cân đối nguồn lực, trên cơ sở thống nhất về quy mô phân kỳ đầu tư, bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Nam Định và các Bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai đầu tư tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 2136/TTg-KTN ngày 28-11-2016.

THÁI AN

Chia sẻ