Gần 52 nghìn lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội

Thứ Năm, 14/03/2019, 16:17:15

NDĐT- Sau ba tháng thực hiện thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có 8.730 đơn vị tham gia, với 51.524 người. Tổng số tiền đóng bảo hiểm xã hội của nhóm đối tượng này đạt hơn 100 tỷ đồng.

Gần 52 nghìn lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa: Internet.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, theo thống kê, tính đến ngày 28-2-2019, sau ba tháng kể từ khi Nghị định số 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tổng số đơn vị tham gia BHXH cho người nước ngoài trên toàn quốc là 8.730 đơn vị với số lao động là 51.524 người. Tổng số tiền đóng BHXH của lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên cả nước là 100,792 tỷ đồng.

Theo số liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay, có khoảng hơn 80 nghìn người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ttrong số này, đa số được cấp giấy phép lao động (chiếm hơn 90% tổng số lao động nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động).

Như vậy, chỉ sau hơn ba tháng triển khai Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đã có hơn 64% lao động thuộc đối tượng này tham gia BHXH bắt buộc, đem lại kết quả khá khả quan.

Thời gian tới, BHXH các địa phương tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để nắm bắt số lượng lao động nước ngoài thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thực hiện.

Theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-Chính phủ, từ ngày 1-12-2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Việc đóng BHXH bắt buộc đối với đối tượng này được thực hiện theo lộ trình. Cụ thể là:

Từ ngày 1-12-2018 đến ngày 31-12-2021, hằng tháng, người sử dụng lao động đóng toàn bộ bằng 3,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Từ ngày 1-1-2022 trở đi, đóng bằng 25,5% tiền lương tháng đóng BHXH vào các quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ hưu trí và tử tuất. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 17,5%; người lao động đóng 8%.

* Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đóng bảo hiểm xã hội

* Thực hiện bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài theo lộ trình

XUÂN ANH