Tư vấn - Đối thoại

Chăm sóc con ốm đau: Được nghỉ hưởng chế độ BHXH thế nào?

Chủ Nhật, 22/04/2018, 19:07:10

Tôi có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vừa rồi con tôi (10 tuổi) bị ốm, do mẹ cháu bận việc cho nên tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Vậy thời gian tôi nghỉ việc chăm con ốm có được chế độ BHXH gì không? Nguyễn Huy Minh (Thái Bình)

Trả lời:

Điều 27 Luật BHXH năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Đối chiếu với quy định nêu trên, khi con ốm đau mà người bố có tham gia BHXH thì người bố cũng được nghỉ việc hưởng BHXH trong thời gian chăm sóc con ốm theo quy định.

Tuy nhiên, việc người bố hay người mẹ nghỉ việc để chăm con ốm mà hưởng chế độ BHXH còn phụ thuộc vào điều kiện tuổi đời của con. Trường hợp người con dưới 3 tuổi thì bố và mẹ có tham gia BHXH, mỗi người đều được nghỉ việc chăm sóc con tối đa không quá 20 ngày làm việc; trường hợp con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi thì bố và mẹ có tham gia BHXH, mỗi người đều được nghỉ việc chăm sóc con tối đa không quá 15 ngày làm việc.

Do con của bạn đã trên 7 tuổi nên thời gian nghỉ việc của bạn không tính hưởng chế độ BHXH khi con ốm đau theo quy định.

Nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động

Người thân của tôi năm nay 54 tuổi, đã đóng BHXH được khoảng 24 năm. Do sức khỏe yếu cho nên người thân của tôi có thể nghỉ hưu sớm được không? Để được giám định sức khỏe thì cần làm những thủ tục gì? Trần Thanh Hà (Nghệ An)

Trả lời:

Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Luật BHXH năm 2014 quy định: Người lao động (NLĐ) khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Theo quy định nêu trên, năm 2018, người thân của bạn đã 54 tuổi, đóng BHXH khoảng 24 năm (nếu chỉ làm việc trong điều kiện lao động bình thường) mà được Hội đồng giám định y khoa kết luận suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu với mức thấp hơn.

Về thủ tục, hồ sơ đi giám định mức suy giảm khả năng lao động, Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12-5-2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế quy định: Hồ sơ giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với NLĐ đang đóng BHXH hoặc NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng… bao gồm:

- Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.