Quảng Bình phấn đấu đạt hơn 83% số dân tham gia bảo hiểm y tế

Thứ Bảy, 21/04/2018, 19:31:36

Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Quảng Bình có 827.282 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Quảng Bình phấn đấu đạt hơn 83% số dân tham gia bảo hiểm y tế

Tính đến cuối năm 2017, tỉnh Quảng Bình có hơn 827 nghìn người tham gia BHXH, BHYT. Trong ảnh: Công nhân tại một xưởng may mặc ở TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Số thu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tăng nhanh với mức tăng trưởng bình quân hằng năm là 10,3%. Hiện nay, tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối tượng tham gia, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, tỷ lệ nợ được kiểm soát tốt, có xu hướng giảm qua từng năm.

Chế độ, chính sách đối với người tham gia các loại bảo hiểm được thực hiện đúng quy định; chi trả bảo hiểm đầy đủ, an toàn.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, tập trung tư vấn giúp nhân dân có đầy đủ thông tin về cách thức, quy trình, địa chỉ đăng ký; kịp thời giải đáp băn khoăn, thắc mắc của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cơ quan chức năng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Cơ quan bảo hiểm hạn chế những lỗi sai sót thông tin, giảm phiền hà cho người dân.

Quảng Bình phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 83% số dân tham gia bảo hiểm y tế.

* Xuất phát từ nhu cầu tra cứu thông tin về đất đai ngày càng cao, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng bản đồ giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, địa bàn thí điểm là thị xã Thuận An. Đề tài này phục vụ công tác công khai minh bạch thông tin về đất đai, hỗ trợ thị trường bất động sản, tạo tiền đề xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất, bản đồ giá đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc triển khai phần mềm bản đồ giá đất sẽ phục vụ cho cán bộ thụ lý hồ sơ đất đai tham khảo các thông tin như phân vị trí tính thuế, đơn giá đất do UBND tỉnh Bình Dương quy định. Bản đồ giúp việc thu thập thông tin giá đất dễ dàng hơn, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá đất, giúp công tác định giá đất một cách chính xác và làm cơ sở giúp Nhà nước có những chính sách thích hợp trong việc xác định các nguồn thu từ tài nguyên đất đai của quốc gia. Đối với người dân và doanh nghiệp, phần mềm được xây dựng có các chức năng chính như tra cứu vị trí, thông tin cơ bản của thửa đất; tra cứu thông tin giá đất, chi phí chuyển mục đích sử dụng. Chức năng chồng xếp bản đồ thửa đất và ảnh viễn thám Google Earth của phần mềm có thể giúp các doanh nghiệp lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp.

Trên nền tảng kết quả đề tài, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phát triển các ứng dụng cung cấp thông tin trên thiết bị thông minh và tin nhắn SMS một cách tự động để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

PV