Những đối tượng được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 7-2017

Chủ Nhật, 30/07/2017, 19:44:55
 Font Size:     |        Print

Từ tháng 7-2017, những trường hợp nào được điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng?

Phạm Vĩnh Ái (Nam Ðịnh)

Trả lời:

Ngày 30-6-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2017/NÐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Theo Nghị định này, từ ngày 1-7-2017 tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2017 đối với các đối tượng sau:

1. Cán bộ công chức, công nhân viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QÐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NÐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định số 121/2003/NÐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định số 09/1998/NÐ-CP ngày 23-1-1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QÐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định số 613/QÐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao-su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HÐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QÐ-TTg ngày 27-10-2008, Quyết định số 38/2010/QÐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QÐ-TTg ngày 20-8-2010 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QÐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Quyền lợi của người tham gia BHYT

Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh được hưởng những quyền lợi gì? Quỹ BHYT không thanh toán những chi phí nào?

Hoàng Thanh Liêm (Hà Nội)

Trả lời:

Ðiều 21 Luật BHYT đã quy định rõ phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT. Cụ thể:

1. Người tham gia BHYT được quỹ BHYT chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Ðiều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

Theo quy định tại Ðiều 23 Luật BHYT, các trường hợp không được hưởng BHYT bao gồm:

- Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Ðiều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.

- Ðiều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.

- Khám sức khỏe.

- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.

- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.

- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.

- Ðiều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.

- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.

- Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.

- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ