Cần bảo đảm tính khả thi trong thực hiện

Chủ Nhật, 23/07/2017, 20:42:03
 Font Size:     |        Print

Trong các hội nghị đối thoại gần đây giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), một trong những vấn đề được đại diện các doanh nghiệp FDI quan tâm là việc thực hiện quy định BHXH bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam từ ngày 1-1-2018.

Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định: Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

Có thể thấy, sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI đối với quy định này hoàn toàn dễ hiểu, bởi theo thống kê của Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), cuối năm 2016, có tới hơn 83 nghìn lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Vì vậy, việc thực hiện BHXH bắt buộc đối với nhóm đối tượng này sẽ ít nhiều tác động tới các đơn vị sử dụng lao động nước ngoài. Tuy nhiên, điều khiến các doanh nghiệp băn khoăn liên quan tới chi phí đóng BHXH cho người lao động; đối tượng áp dụng; những điều kiện cần và đủ để thực hiện; các chế độ được hưởng; việc cộng nối thời gian tham gia; thủ tục giải quyết chế độ, nhất là việc loại trừ đối tượng để tránh đóng BHXH trùng...

Trên thực tế, Luật BHXH (sửa đổi) được xem là một bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH; vừa phù hợp với những yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, vừa đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong tiến trình hội nhập quốc tế. Việc áp dụng BHXH đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có cơ hội tiếp cận thêm các chế độ BHXH của quốc gia mà người lao động đến làm việc. Pháp luật về BHXH tại nhiều quốc gia cũng đã tuân thủ nguyên tắc “bình đẳng trong đối xử”, “có đi, có lại” theo các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về an sinh xã hội.

Trước đây, tại một cuộc hội thảo được tổ chức trong quá trình xây dựng dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), ông Éc-uyn Xuây-hem Giám đốc Viện Phri-đrích E-bớt (CHLB Đức) cho rằng, việc lao động người nước ngoài đến Việt Nam chưa được tham gia hệ thống BHXH là lý do chính khiến Việt Nam khó có thể tiến đến một thỏa thuận hợp tác song phương về BHXH với các quốc gia khác. Vì vậy, quy định về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm lao động nước ngoài làm việc tại nước ta đã được cân nhắc khá kỹ trong quá trình xây dựng và được xem là một trong những điểm mới tiến bộ. Tuy nhiên, do đây là nhóm đối tượng mới, có tính đặc thù, lần đầu được thực hiện tại Việt Nam, cho nên để bảo đảm tính khả thi, thời điểm áp dụng quy định này đã được lùi hai năm so với thời điểm Luật có hiệu lực (ngày 1-1-2016).

Trước khi triển khai quy định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và công bố dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành; đồng thời, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo với các cơ quan chuyên môn, các hiệp hội và đại diện doanh nghiệp FDI... để lấy ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những phương án dự kiến được đưa ra vẫn chưa giải tỏa hết những câu hỏi đã và đang được đặt ra; đòi hỏi Bộ cùng các cơ quan có trách nhiệm chuẩn bị kỹ hệ thống văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của quy định phù hợp này.

DUY ANH

Chia sẻ