Báo Văn Nghệ kỷ niệm 70 năm ra số báo đầu

Thứ Sáu, 04/05/2018, 21:16:24

Ngày 4-5, tại Hà Nội, Báo Văn Nghệ (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày ra số báo đầu.

Trong 70 năm qua, Báo Văn Nghệ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là diễn đàn chính và một địa chỉ tin cậy để phát hiện, tập hợp và góp phần xây dựng đội ngũ nhà văn Việt Nam “đồng hành cùng dân tộc và đất nước” trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Nhiều nhà văn - chiến sĩ của Báo Văn Nghệ đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Những năm qua, Báo Văn Nghệ luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, chuẩn mực nghệ thuật, đạo đức, xứng đáng với công lao xây dựng tờ báo của các thế hệ nhà văn đi trước và vị thế của tờ báo văn học giàu truyền thống nhất nước ta.

* Tại lễ kỷ niệm, Báo Văn Nghệ đã tổ chức trao giải thưởng cuộc thi truyện ngắn 2015 - 2017. Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Trường với chùm ba tác phẩm: Quà tặng tương lai, Vương quốc mộng mơMùa thanh long.

PV