Thêm 23 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Thứ Tư, 03/01/2018, 18:44:29
 Font Size:     |        Print
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành các quyết định về việc xếp hạng 23 di tích quốc gia thuộc các tỉnh: Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Yên, Lào Cai, Hà Nam, Thái Bình, Cà Mau, Trà Vinh, Quảng Nam.

Trong các di tích được xếp hạng, có một số di tích lịch sử và cách mạng, như: Di tích lịch sử Địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 1-9-1954), xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm công trường đắp đập Cát Tường năm 1958, xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Di tích lịch sử Địa điểm khởi phát phong trào chống sưu thuế năm 1908 ở miền trung (Đình Phiếm Ái và Nhà Ông Nghè Tiếp), xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam...

PV

Chia sẻ