Ra mắt một số đầu sách mới của NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Thứ Tư, 17/05/2017, 06:31:45
 Font Size:     |        Print
 

NDĐT - Ngày 17-5, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã giới thiệu một số đầu sách quan trọng mới xuất bản trong sáu tháng đầu năm 2017.

Ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2017, NXB đã cho ra mắt gần 200 tác phẩm có giá trị về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hoá, pháp luật, Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta.

NXB cũng đã cho ra mắt một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, thù địch…

Ông Phạm Chí Thành, Quền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB.

Trong số các đầu sách đã xuất bản từ tháng 1-2017 đến nay, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, có hai ấn phẩm đặc biệt gồm “Sửa đổi lối làm việc” và “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Sửa lối làm việc” được Người viết xong năm 1947, đến nay là vừa tròn 70 năm, gồm sáu phần, trong đó Chủ tich Hồ Chí Minh vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của Đảng.

Tác phẩm “Đời sống mới”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết với bút danh Tân Sinh để chỉ đạo và động viên phong trào “Xây dựng đời sống mới”, được phát động ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi.

Ngoài hai tác phẩm kể trên, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật còn giới thiệu một số tác phẩm khác như “Đồng chí Trường Chinh – Nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định”, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9-2-1907 – 9-2-2017), “Lê Duẩn – một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam”, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-41907 – 7-4-2017), “Sức sống Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội”, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đai tướng (2-5-1917 – 2-5-2017), “Vùng đất Nam Bộ”…

Ông Phạm Chí Thành cũng cho biết, sắp tới, NXB sẽ mở rộng ra thêm những đầu sách gần gũi với giới trẻ, học sinh, sinh viên, với các mảng đề tài phong phú về văn hóa, xã hội, con người….

KHÁNH NGUYÊN

Chia sẻ