Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về lễ hội

Thứ Năm, 11/01/2018, 19:00:09

Ngày 11-1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt nhiều thành tựu mới, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, nổi bật là sự tăng trưởng ngoạn mục về du lịch, đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so năm 2016, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ USD, tăng 27,5%. Hai di sản nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam và Hát Xoan Phú Thọ được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương và đánh giá cao thành tích của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, văn hóa phải góp phần ngăn chặn suy thoái đạo đức trong xã hội, nhưng cần nỗ lực hơn để có lộ trình, hành động cụ thể, trong đó tập trung phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp. Đồng chí cũng chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung vào 14 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động của ngành thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ; hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phù hợp thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại...

Phó Thủ tướng đề nghị, cần tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống con người Việt Nam; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lễ hội, tập trung thực hiện các dự án bảo tồn khẩn cấp và hỗ trợ, tăng cường năng lực bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc, bài trừ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về văn học - nghệ thuật, cần sớm tiến hành đặt hàng đào tạo, đặt hàng tác phẩm, nhất là đặt hàng đào tạo với những chuyên ngành hiếm, ít người theo học; đẩy mạnh phát triển văn học nghệ thuật, khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống, từ đó làm lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống văn hóa, đẩy lùi suy thoái đạo đức trong xã hội...

PV