Bến Tre phát triển các loại hình du lịch có thế mạnh

Thứ Bảy, 11/03/2017, 19:41:26
 Font Size:     |        Print

TTXVN - Tỉnh Bến Tre đang triển khai chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020, trong đó chú trọng phát triển các loại hình du lịch thế mạnh của địa phương như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa-lịch sử và du lịch vui chơi giải trí. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 doanh thu từ du lịch tăng bình quân 20%/năm; riêng năm 2017 phấn đấu thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 550.000 lượt du khách quốc tế; doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt hơn một nghìn tỷ đồng.

Ðể đạt mục tiêu đề ra, Bến Tre đẩy mạnh xã hội hóa phát triển du lịch; tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho ngành du lịch; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút khách, nhất là du khách quốc tế. Tỉnh cũng xây dựng các tuyến, điểm du lịch đặc thù của quê hương "xứ dừa".

Bên cạnh đó, Bến Tre tập trung các nguồn lực để xây dựng khu du lịch chuyên đề quốc gia, bao gồm các xã ven sông huyện Châu Thành, các khu, điểm du lịch Mỹ Thạnh An (thành phố Bến Tre), làm điểm nhấn phát triển toàn diện du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước ngành du lịch; tăng cường quảng bá du lịch và các dịch vụ du lịch, từ đó xây dựng thương hiệu cho du lịch Bến Tre. Tỉnh cũng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ngành du lịch, ưu tiên triển khai thực hiện các dự án giao thông, bưu chính viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, môi trường tạo động lực cho du lịch phát triển, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch, tăng cường liên kết doanh nghiệp và địa phương, ngành để phát triển các hoạt động du lịch.

* Tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp để huy động và ưu tiên nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững; phấn đấu tổng nguồn vốn huy động cho chương trình này trong 5 năm tới đạt 18.500 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 3.700 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động hỗ trợ của 108 cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ 110 xã nghèo phía tây. Các đơn vị nhận hỗ trợ giúp đỡ xã nghèo, hộ nghèo triển khai phần việc sát thực tế như tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón. Ðồng thời, cán bộ kỹ thuật thường xuyên có mặt trên đồng ruộng để hướng dẫn bà con từ khâu làm đất, gieo trỉa đến chăm bón. Các huyện miền núi của tỉnh thực hiện phân công các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện nhận giúp đỡ xã nghèo; phân công mỗi cán bộ, đảng viên tại các xã nghèo phụ trách giúp đỡ một hộ nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến về nhận thức của người dân, từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa để tăng thu nhập cho gia đình.

Dự kiến trong năm nay có gần 8.000 hộ nghèo ở các huyện phía tây của tỉnh Nghệ An được hỗ trợ giống, vật tư phát triển sản xuất để giảm nghèo, hướng tới thoát nghèo bền vững.

Chia sẻ