Hội nghị văn học năm 2016

Thứ Bảy, 17/12/2016, 02:54:17
 Font Size:     |        Print
Ngày 16-12, tại Bảo tàng Văn học Việt Nam (Hà Nội), Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội nghị văn học năm 2016. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã nghe và tham gia đóng góp ý kiến với báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016; phương hướng, kế hoạch năm 2017. Năm 2016, nền văn học nước nhà tiếp tục phát triển, các tác phẩm đã đi sâu vào đời sống, phản ánh trực tiếp, sinh động những diễn biến trong xã hội; nhiều tác phẩm viết về đề tài chiến tranh bằng cảm xúc và tư duy mới; xuất hiện nhiều sáng tác về đề tài biên giới, biển đảo... Hội đã tổ chức thành công Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14; Hội nghị Lý luận phê bình; Hội nghị đại biểu Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 9… Mặc dù số lượng sáng tác nhiều nhưng chưa xuất hiện tác phẩm tạo nên sự kiện văn học; hoạt động của các cơ quan báo chí và hội đồng chuyên ngành còn gặp khó khăn về kinh phí… Hội nghị cũng bàn về công tác kết nạp hội viên và các hội đồng chuyên môn tiến hành xét giải thưởng hằng năm vào ngày 17-12.
PV

Chia sẻ