Ðàm phán Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ

  10/10/2013
 Từ ngày 7 đến 9-10, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã diễn ra đàm phán vòng 4 cấp chuyên viên Việt Nam - Trung Quốc về vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Ðàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị, thẳng thắn và xây dựng.