Phân cấp, phân quyền trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất

Thứ Hai, 26/02/2018, 19:27:30
 Font Size:     |        Print

Tại TP Hồ Chí Minh, một lần nữa, cả người dân và chính quyền đều "than trời" với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN). Người dân than vì sau bao lần sửa đổi, cải tiến, tiến độ cấp GCN cho dân không những không nhanh mà còn chậm đi. Chính quyền các địa phương than vì họ chỉ là đơn vị trung gian, chịu trận vì không có quyền quyết định việc cấp nhanh hay chậm GCN cho dân.

Trước thời điểm Luật Ðất đai 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành số 43 của Chính phủ có hiệu lực (tháng 7-2014), các quận, huyện được thành phố phân quyền cấp GCN cho dân. Khi ấy, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn nơi cao nhất cũng chỉ khoảng 5-10%. Với Nghị định 43, hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ hai cấp chuyển thành một, phù hợp điều kiện công nghệ tiên tiến nhằm giảm thủ tục hành chính trong quản lý và cấp GCN nhà, đất. Theo đó, hồ sơ cấp GCN được chuyển lên Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) thành phố ký và đóng dấu. Từ việc có 24 "ông" (quận, huyện) ký giờ chỉ còn một "ông" (sở) ký khiến hồ sơ bị quá tải, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn cũng theo đó tăng lên.

Ngày 6-1-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NÐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Ðất đai (có hiệu lực từ ngày 3-3-2017). Tại khoản 23 điều 2 quy định: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định việc cho phép Sở TN-MT được ủy quyền cho Văn phòng Ðăng ký đất đai (ÐKÐÐ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". Cuối năm 2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền cho Văn phòng ÐKÐÐ thành phố cấp GCN thay vì dồn hết lên Sở TN-MT như trước đây. Việc ủy quyền này góp phần đáng kể vào việc đẩy nhanh tiến độ cấp GCN cho dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này chỉ di chuyển điểm ùn ứ hồ sơ cấp sổ đỏ từ Sở TN-MT sang Văn phòng ÐKÐÐ thành phố vì vẫn chưa có cơ chế giao quyền cho các chi nhánh Văn phòng ÐKÐÐ tại các quận, huyện được cấp sổ đỏ để giảm tải cho Văn phòng ÐKÐÐ thành phố. Theo Nghị định 01/2017/NÐ-CP, Sở TN-MT không được phép ủy quyền cấp sổ đỏ cho chi nhánh Văn phòng ÐKÐÐ tại các quận, huyện. Nôm na, việc ủy quyền này chỉ mới đẩy nhanh được khâu "chữ ký" nhưng vẫn chậm trễ bởi khâu "đóng dấu" cho nên tình trạng trễ hẹn cấp GCN vẫn tiếp tục diễn ra. Văn phòng ÐKÐÐ thành phố đã được quyền ký cấp đổi, cấp mới GCN nhưng vẫn phải chuyển lên Sở TN-MT để đóng dấu. Với những quận trung tâm, việc giao nhận hồ sơ diễn ra khá nhanh; nhưng với các huyện xa như Cần Giờ hay Củ Chi, hồ sơ trễ hẹn của người dân nhiều và lâu hơn. Ghi nhận từ các địa phương này cho thấy, nếu như trước đây, một hồ sơ nhà, đất chỉ mất ba tháng để cấp cho dân thì nay có hồ sơ phải mất sáu tháng, thậm chí cả năm vẫn chưa xong…

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2017/NÐ-CP, cho phép thí điểm thực hiện việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng ÐKÐÐ tại các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh, Hà Nội được cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. TP Hồ Chí Minh, Hà Nội cần có cơ chế đặc thù để giải quyết các thủ tục hành chính phù hợp. Việc giao quyền cho chi nhánh Văn phòng ÐKÐÐ tại các quận, huyện được cấp "sổ đỏ" là hết sức cần thiết và cấp bách, giải quyết nhanh và kịp thời nhu cầu của người dân.

VŨ NGUYÊN