Thí điểm xây dựng đô thị thông minh

Thứ Năm, 09/11/2017, 14:20:07
 Font Size:     |        Print

Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn các quận 1, 2, 12 làm thí điểm trong quá trình xây dựng Đề án “Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Mục tiêu của đề án sẽ phục vụ bốn chủ thể của đô thị: Đối với chính quyền thành phố, đô thị thông minh sẽ đáp ứng nhu cầu dự báo phát triển chính xác hơn và thông qua xây dựng chính quyền điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu. Đối với người dân, đô thị thông minh giúp cung cấp các tiện ích hỗ trợ người dân ra quyết định một cách hiệu quả hơn.

Đối với doanh nghiệp, đô thị thông minh sẽ kiến tạo môi trường hoạt động minh bạch, đơn giản, thuận tiện để doanh nghiệp hoạt động. Đối với các tổ chức xã hội, đô thị thông minh tạo ra kênh kết nối phản hồi thông tin để tham gia hiệu quả hơn vào quá trình cung cấp các dịch vụ của thành phố.

PV

Chia sẻ