Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công

Thứ Hai, 17/04/2017, 14:35:24
 Font Size:     |        Print

Xã hội hóa (XHH) dịch vụ công là một trong những công tác trọng tâm của thành phố trong những năm qua. Với chủ trương nâng cao chất lượng phục vụ, việc đẩy mạnh XHH, huy động nhiều nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ công là vấn đề cần được quan tâm hơn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ năm 2005 đến nay, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản thực hiện XHH dịch vụ công và triển khai trên thực tế ở nhiều lĩnh vực như: Công chứng, thừa phát lại (lĩnh vực bổ trợ pháp lý); giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục - thể thao (lĩnh vực sự nghiệp công); giao thông - vận tải, điện lực, cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường (lĩnh vực công ích)...

Trong cung cấp dịch vụ công, nhiều lĩnh vực có mức độ XHH khá cao về quy mô lẫn vốn đầu tư. Đơn cử như ngành giáo dục mầm non, toàn thành phố có 450 trường, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nuôi, dạy hơn 6.300 cháu, chiếm tỷ lệ gần 41% tổng số trường và 64,4% số học sinh mầm non của toàn thành phố. Ở bậc trung học phổ thông (THPT), số trường ngoài công lập có tỷ lệ cao hơn (82 trong số 187 trường) bằng 43,9%; gần 21% số học sinh THPT toàn thành phố... Trong lĩnh vực đầu tư xây mới, sửa chữa phòng học, vốn XHH cũng chiếm hơn 50%...

XHH trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của thành phố đạt tỷ lệ khá cao. Đến đầu năm 2017, thành phố có 107 tuyến xe buýt trợ giá thì xe buýt của các hợp tác xã đã đảm nhận 78 tuyến, chiếm 69% số tuyến, 73% số đầu phương tiện và 70% thị phần vận chuyển. Năm 2016, hệ thống xe buýt của thành phố vận chuyển 278 triệu lượt khách, trong đó xe của các hợp tác xã vận chuyển được hơn 231 triệu lượt, chiếm gần 70% tổng lượng khách sử dụng phương tiện xe buýt toàn thành phố. Trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, thành phố hiện có gần 70 văn phòng công chứng; 11 văn phòng thừa phát lại, không chỉ đáp ứng đáng kể nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân mà còn bảo đảm an toàn cho các hợp đồng, giao dịch của xã hội…

XHH dịch vụ công có ý nghĩa quan trọng, giúp ngân sách thành phố tập trung đầu tư cho phát triển các cơ sở dịch vụ công lập khu vực nông thôn ngoại thành; tạo điều kiện để người dân được chăm sóc tốt hơn về y tế, giáo dục, các chương trình, mục tiêu quốc gia; chăm lo người có công...

Nhằm thu hút nhiều hơn nguồn lực xã hội đầu tư, tham gia cung cấp dịch vụ công với chất lượng ngày càng tốt hơn, người dân, doanh nghiệp mong muốn thành phố tiếp tục có các chính sách, giải pháp đẩy mạnh XHH, khuyến khích thành lập các cơ sở dịch vụ ngoài công lập; mở rộng phạm vi và nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thúc đẩy cạnh tranh về chất lượng và phí.

Người dân thành phố đang quan tâm nhiều đến việc bảo đảm an toàn cho học sinh tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và hiệu quả sử dụng ngân sách dùng cho trợ giá xe buýt. Đây là hai lĩnh vực có tỷ lệ XHH khá cao nhưng lại bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập, rất cần thành phố có giải pháp chấn chỉnh…

NGUYỄN VĂN CÔNG

Chia sẻ