Còn nhiều thư "xin lỗi" vì trễ hẹn

Thứ Ba, 28/02/2017, 09:48:16
 Font Size:     |        Print

UBND thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính liên quan đến thư xin lỗi tổ chức, cá nhân do giải quyết thủ tục hành chính không đúng hạn. Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Du lịch; Công thương; Y tế và UBND các quận 2, 4, 5, 10, Bình Tân là những đơn vị được kiểm tra trong quý I này.

Ngày 30-9-2016, UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5157/QÐ-UBND quy định về thư xin lỗi trong các trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn. Theo đó, tất cả các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan này phải thực hiện xin lỗi người dân, tổ chức nếu giải quyết hồ sơ hành chính không đúng hạn. Nội dung xin lỗi gửi đến tổ chức, cá nhân bị trễ hạn phải nêu rõ tên cá nhân, hoặc tổ chức nộp hồ sơ; hồ sơ thuộc lĩnh vực nào; tình trạng giải quyết đến đâu; nguyên nhân không thể trả đúng hẹn, đồng thời cam kết thời gian giải quyết tiếp theo... Với các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính, khi có hồ sơ trả không đúng hẹn, phải xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị, cá nhân để trễ hẹn, phân tích nguyên nhân, đưa ra các giải pháp chấn chỉnh, khắc phục... Xin lỗi vì không đúng hẹn thể hiện tính văn minh công vụ, tinh thần trách nhiệm của cơ quan cung cấp thủ tục hành chính. Ngoài yếu tố mong người nhận thư chia sẻ những khó khăn mà cơ quan hành chính gặp phải dẫn đến lỗi hẹn, thư xin lỗi hoặc lời xin lỗi còn mang ý nghĩa thể hiện những thiếu sót dẫn đến lỗi hẹn nêu trên sẽ sớm được khắc phục và không lặp lại.

Sau khi Quyết định 5157 được ban hành, công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Công chức, viên chức các đơn vị, cơ quan hành chính năng động, tích cực hơn; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên, kết quả giải quyết công việc cao hơn… được đông đảo người dân, doanh nghiệp hoan nghênh. Thành phố có 15 đơn vị sở, ngành, quận, huyện không có hồ sơ hành chính giải quyết trễ hạn. Ðại đa số các đơn vị có hồ sơ trễ hạn đều thực hiện nghiêm quy định gửi thư xin lỗi tổ chức, cá nhân... Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, nhất là UBND cấp quận vì lý do này, lý do khác còn phải thực hiện hàng nghìn thư xin lỗi. Có những hồ sơ quá hạn nhiều ngày mới được giải quyết, gây bức xúc cho người dân.

Cải cách hành chính là một trong bảy chương trình đột phá được Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đề ra. Trong đó, yếu tố con người hành chính có vai trò quan trọng. Việc kiểm tra, chấn chỉnh thái độ tiếp xúc, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ không chỉ góp phần phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cơ quan quản lý Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Muốn giảm số lượng thư xin lỗi trễ hạn giải quyết thủ tục hành chính, cùng với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; áp dụng các biện pháp hành chính; xử lý kỷ luật; chuyển vị trí công tác, thậm chí buộc thôi việc... đối với người vì nguyên nhân chủ quan không làm hết trách nhiệm, lợi dụng vị trí công tác để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân..., thì cần phải đẩy mạnh công tác giáo dục cán bộ, công chức, viên chức trong từng khâu của cơ quan hành chính phải thật sự thay đổi nhận thức từ vị trí người cho, ban ơn sang vị trí là "công bộc" phục vụ nhân dân. Quyền hạn cán bộ, công chức, viên chức đang nắm giữ là thực hiện nhiệm vụ, sự phân công của Nhà nước; được Nhà nước trả công (lương) từ tiền thuế do nhân dân đóng góp. Nhận thức này sẽ góp phần làm cho cán bộ, công chức, viên chức xác định đúng vị trí, trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ nhân dân.

XUÂN HÒA

Chia sẻ