Lỗi là ở đó !

Thứ Hai, 20/02/2017, 20:50:31
 Font Size:     |        Print

-Cam kết có nghĩa là chi, anh Ba? - Người lý lẽ, chữ nghĩa đầy mình như chú mầy mà cũng phải hỏi cái chuyện rất chi là sơ đẳng nầy sao?

- Ờ thì….

- Thì sao? - Đôi khi hỏi để mà hỏi, hỏi để mà khẳng định, để mà nói sang một chuyện khác…

- Vậy chuyện khác là chuyện chi? - Thì anh Ba cắt nghĩa giúp thằng Tư nầy hai chữ cam kết thì sẽ ra ngay chuyện khác thôi mà!

- Theo từ điển Tiếng Việt thì cam kết có nghĩa là cam đoan làm đúng những điều đã hứa! - Vậy cam kết mà không thực hiện đúng hay không thực hiện được thì có nghĩa là …

- Là hứa một đằng làm một nẻo hoặc là hứa mà không làm!

- Vậy thì đã rõ! - Rõ chuyện chi?

- Vỉa hè không thông, đường không thoáng là hệ quả tất yếu của việc… - Việc chi nữa đây, Tư?

- Thì việc hứa mà không làm đó! - Chú mầy nói vậy có ý là…

- Là khoảng ba, bốn năm trước. Chính xác là năm 2012, 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố ký cam kết và chịu trách nhiệm với thành phố về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên 159 tuyến đường. Theo đó thì mỗi quận, huyện đăng ký thực hiện từ năm đến mười tuyến đường kiểu mẫu. Tuy nhiên…

- Cho tới nay nhìn lại thì hầu hết các “tuyến đường mẫu” vẫn không khác chi so với trước đó và cũng lộn xộn y chang như các con đường không mẫu. Có phải ý chú mầy là vậy?

- Thì thực tế nó là như vậy. Anh Ba cứ nhìn ra đường thấy liền à! - Vậy ra, ký xong là người ta quên luôn cam kết sao Tư?

- Quên hay không thì Tư tui không dám chắc. Chỉ thấy là không làm hoặc là có làm mà không đạt kết quả. - Vậy là có cam đoan, có ký kết nhưng không có kết quả. Nói gọn lại, đường không thông, hè không thoáng là do có cam mà không có kết. Lỗi là ở đó!

Tư Búa

Chia sẻ