Quốc hội góp nhiều ý kiến sửa Luật Cảnh sát biển

Thứ Sáu, 08/06/2018, 08:55:46
 Font Size:     |        Print
 

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đọc báo cáo giải trình.

NDĐT – Ngày 8-6, một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận nhiều trong buổi thảo luận về Luật Cảnh sát biển là chế độ cho cán bộ, chiến sĩ khi đang phục vụ tại ngũ như thế nào cho phù hợp.

Chế độ ngang bằng hay hơn các lực lượng khác trên biển?

Đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam - ảnh trên) cho rằng, về chế độ, chính sách đối với cảnh sát biển hiện nay, từ 1-8-2012 cảnh sát biển đã được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở hải đảo trong thời gian trực tiếp tham gia diễn tập, huấn luyện tìm kiếm cứu nạn trên biển được hưởng chế độ phụ cấp tính theo hệ số so với mức lương tối thiểu chung và thời gian thực tế công tác ở đảo xa. Do tính chất, nhiệm vụ đặc thù công tác ở địa bàn hoạt động, đại biểu đề nghị khoản 2 Điều 40 của luật cần quy định cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam khi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ ưu đãi với mức cao hơn các đối tượng khác hoạt động trên biển.

Tuy nhiên, đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) lại cho rằng, về nguyên tắc nên bảo đảm sự tương quan giữa Cảnh sát biển Việt Nam với hải quân vì tính chất và môi trường hoạt động đặc thù như nhau, nhất là chế độ phụ cấp, hoạt động dài ngày trên biển hoặc chính sách hậu phương quân đội, ví dụ chỗ ở, việc làm, học tập, khám chữa bệnh của cha mẹ, vợ con để họ yên tâm công tác.

Chỗ dựa vững chắc cho ngư dân

Đại biểu Đỗ Văn Bình (Hải Phòng) cho rằng, tại khoản 1 Điều 9 quy định nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam có nội dung bảo vệ tính mạng, tài sản của tổ chức, cá nhân, như vậy là chưa đầy đủ. Đại biểu nêu thí dụ khi ngư dân đang đánh cá ở vùng biển Việt Nam theo đúng quy định, xuất hiện tàu lạ xua đuổi hoặc tranh chấp khai thác nguồn lợi biển với ngư dân Việt Nam, khi đó có thể chưa xuất hiện tình huống xâm hại, đe dọa đến tính mạng, tài sản nhưng đã xâm hại đến quyền, lợi ích chính đáng của ngư dân Việt Nam. Với chức năng làm nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển thì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ngư dân và của tổ chức, cá nhân trên vùng biển Việt Nam là nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại biểu Đỗ Văn Bình.

Đại biểu phân tích: “Nghị quyết số 09 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 cũng xác định xây dựng lực lượng cảnh sát biển mạnh là một trong những chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nội dung bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân đang hoạt động, sản xuất, khai thác tài nguyên biển hợp pháp trên vùng biển Việt Nam”.

Cảnh sát biển không phải là lực lượng quân sự

Việc bổ sung kiến thức ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng mà lực lượng cảnh sát biển nên có. Đó là ý kiến của một số đại biểu, trong bối cảnh môi trường làm việc phải thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài. Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) cho rằng, cùng với bản lĩnh chính trị, kiến thức về pháp luật, các biện pháp nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ và văn hóa ứng xử thì cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam phải có trình độ ở mức cần thiết về ngoại ngữ, trong đó ưu tiên số một là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếp đến các tiếng các nước trong khu vực Đông Nam Á thì mới thuận tiện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

“Do đó, tôi xin đề nghị ở điều này nên bổ sung cụm từ "ngoại ngữ" vào sau cụm từ "pháp luật" để nhấn mạnh sự cần thiết của ngoại ngữ với vai trò công cụ thực hiện nhiệm vụ và cầu nối giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cảnh sát biển các nước trong khu vực và quốc tế. Xin đề xuất phương án như sau: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, được khuyến khích để phát triển tài năng, phục vụ lâu dài trong Cảnh sát biển Việt Nam”.

Nhiều đại biểu băn khoăn về việc Cảnh sát biển sẽ do cơ quan nào quản lý. Phát biểu giải trình với đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, về quản lý nhà nước đối với lực lượng cảnh sát biển, dự thảo luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với cảnh sát biển nhằm bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong quản lý điều hành hoạt động của cảnh sát biển.

Quy định như trên tránh hiểu cảnh sát biển là lực lượng quân sự, dẫn đến bất lợi trong ứng xử giữa lực lượng chấp pháp của các quốc gia khác với cảnh sát biển trên khu vực Biển Đông, không để các thế lực thù địch lợi dụng, khiêu khích, tạo xung đột vũ trang, góp phần giữ gìn vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Bộ Quốc phòng cũng sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, bổ sung dự thảo luật theo quy định.

Nhóm phóng viên. Ảnh: ĐĂNG KHOA