Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thanh Hóa đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thực thi công vụ

Thứ Tư, 31/01/2018, 19:13:21
 Font Size:     |        Print

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức; qua đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, đồng thời thay đổi tác phong, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo dõi nhiệm vụ đến từng cá nhân

Tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh đều dựa trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ cho biết, tỉnh đã nâng cấp phần mềm 112 về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước cho phù hợp điều kiện mới, bổ sung chức năng giám sát công việc của từng cá nhân trong Văn phòng UBND tỉnh. Việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã được giám sát chặt chẽ đến từng ngày. Nhờ đó, năm 2017, mọi nhiệm vụ đều được cập nhật tiến độ, kết quả xử lý, những việc chậm, muộn đều phải báo cáo giải trình lý do.

Theo dõi màn hình máy tính của bộ phận hành chính Văn phòng UBND tỉnh, chúng tôi thấy rõ công việc bộn bề của năm 2017 được gói gọn trong phần mềm quản lý rất khoa học này. Trong năm qua có tới 14.364 văn bản chỉ đạo được hoàn thành, 261 văn bản quá hạn. Các đơn vị trong tỉnh theo dõi phần mềm quản lý công việc sẽ biết mình phải làm gì, còn bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc. Đến nay, phần mềm theo dõi nhiệm vụ của tỉnh đã được triển khai đến cấp xã, phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Công tác điều hành hoạt động của bộ máy hành chính đối với một tỉnh đông dân, diện tích rộng, có đến 27 đơn vị hành chính cấp huyện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Trung tâm Hành chính công của tỉnh mới được đưa vào hoạt động, ứng dụng mô hình của một số tỉnh đã thực hiện, có cải tiến một số nội dung theo hướng mở để nhiều người sử dụng được. Tại đây, công dân chỉ cần quẹt mã vạch trên giấy tiếp nhận hồ sơ thì sẽ biết được trình tự giải quyết hồ sơ đó. Trung tâm cũng quy định rõ, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ không được quá một lần. Việc tiếp xúc trực tiếp giữa công dân với công chức giải quyết hồ sơ được hạn chế đến mức thấp nhất nhằm ngăn chặn kẽ hở phát sinh nhũng nhiễu. Một số huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh cũng nâng cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành trung tâm hành chính công, kết nối với trung tâm của tỉnh và các xã, phường, thị trấn.

Sau hơn nửa năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công thị xã Bỉm Sơn đã tác động mạnh đến hệ thống cơ quan hành chính. Giám đốc Trung tâm Lê Thị Lan hào hứng cho biết, sau khi Trung tâm đi vào hoạt động, việc kiểm soát hồ sơ chặt chẽ hơn, giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch hơn, việc phối hợp giữa các cơ quan của thị xã hiệu quả hơn. Từ đó, nhiều vấn đề mà người dân quan tâm, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giải phóng mặt bằng được triển khai khẩn trương hơn trước. Trung tâm Hành chính công thị xã có bộ phận giám sát gồm hai công chức từ Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và Thanh tra thị xã, bảo đảm sự minh bạch, khách quan trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo quy định của tỉnh, các cơ quan, đơn vị phải công khai xin lỗi khi có vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ trễ hẹn từ hai lần trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc chuyển đổi vị trí công tác; nếu phải xin lỗi ba lần trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nặng hơn. Năm 2017, lãnh đạo thị xã giao các đơn vị khoảng 1.600 nhiệm vụ, đều được đưa vào theo dõi qua phần mềm quản lý nhiệm vụ của Văn phòng UBND thị xã. Hằng tuần, bộ phận văn thư tổng hợp, in báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, xã, phường và chuyển đến lãnh đạo thị xã trước cuộc họp giao ban để đánh giá, nhắc nhở. Văn phòng UBND thị xã và phòng Nội vụ cũng căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ để tính điểm thi đua hằng tháng và cả năm đối với các đơn vị.

Hiện nay, tất cả các đồng chí lãnh đạo UBND thị xã, trưởng các phòng, ban đều sử dụng thành thạo phần mềm quản lý công việc. Chỉ với một chiếc máy tính bảng hoặc máy tính xách tay, lãnh đạo thị xã có thể nắm bắt mọi diễn biến, tiến độ công việc và điều hành từ xa. Năm 2017, thị xã công nghiệp Bỉm Sơn hoàn thành 17 trong số 18 chỉ tiêu được giao, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 22,6%, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 68 triệu đồng/năm. Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn về cải cách hành chính, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thị xã.

Các cơ quan đảng, đoàn thể trong tỉnh cũng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng theo dõi nhiệm vụ đến từng cá nhân. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng khẳng định, áp lực công việc nhiệm kỳ này rất lớn. Để cụ thể hóa năm chương trình trọng tâm và bốn khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, số đầu việc trong năm qua lớn gần gấp hai lần so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước. Nhiều loại công văn, giấy tờ được chuyển qua thư điện tử hoặc mạng nội bộ của Tỉnh ủy, song song với gửi văn bản in. Thông thường, văn bản in mất ba ngày mới đến huyện xa nhất là Mường Lát, qua quãng đường 250 km. Trong khi đó, nếu sử dụng mạng nội bộ và in-tơ-nét sẽ phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo.

Lượng hóa trong đánh giá, xếp loại

Bên cạnh cải cách hành chính, hai năm qua, tỉnh Thanh Hóa áp dụng các biện pháp nhằm lượng hóa cách đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 27 UBND huyện, thị xã, thành phố và 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Cuối năm, các đơn vị đều tự chấm điểm theo bảng điểm cụ thể, chi tiết và nộp về tỉnh để đánh giá. Nhiệm vụ theo dõi, đánh giá công việc của toàn tỉnh được giao cho bốn cơ quan là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh.

Những tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các sở được cụ thể hóa theo từng nhóm, bao gồm cả điểm thưởng và điểm trừ. Kết quả tính điểm được coi là một kênh quan trọng để xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đối với các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, ngoài kết quả đánh giá của UBND tỉnh, còn căn cứ vào đánh giá của các ban Đảng, MTTQ, các đoàn thể và các yếu tố khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp kết quả đánh giá của các ngành, các cấp để đánh giá tập thể cấp ủy và các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí tỉnh ủy viên.

Giám đốc Sở Nội vụ Đầu Thanh Tùng cho biết thêm: Đối với khối các cơ quan nhà nước, sau khi các đơn vị tự đánh giá, chấm điểm, tỉnh thành lập hội đồng thẩm định để đánh giá lại. Hồ sơ để chứng minh kết quả công việc của các huyện thường rất dày, chỉ có thể tính bằng cân nặng, cho thấy công việc đánh giá được tiến hành rất thận trọng, chi tiết, nghiêm túc. Kết quả đánh giá còn được phản ánh qua đánh giá của các huyện đối với các sở, ngành của tỉnh; đánh giá của các sở, ngành của tỉnh với các huyện; đánh giá của các doanh nghiệp đối với các sở liên quan. Vào dịp cuối năm, tỉnh tổ chức hội nghị công bố rộng rãi kết quả đánh giá. Những cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp phải tự kiểm điểm, phê bình, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân.

Một kênh quan trọng khác để đánh giá hiệu quả thực thi công vụ là xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Năm 2017, Sở Nội vụ kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại 25 đơn vị, sau đó thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị này, từ đó các đơn vị khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Hằng năm, Sở Nội vụ lựa chọn một số dịch vụ công để khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Năm 2016, các dịch vụ công được khảo sát gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng và công chứng các loại hợp đồng. Năm 2017, Sở tiếp tục khảo sát thủ tục lắp đặt mới đồng hồ nước và cấp đổi giấy phép lái xe, qua đó kiến nghị nhiều giải pháp nhằm công khai, minh bạch thông tin, quản lý chặt chẽ những lĩnh vực có thể phát sinh tiêu cực. Nhờ công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát được tiến hành thường xuyên, kỷ luật, kỷ cương hành chính của hơn 75 nghìn cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được thực hiện tốt hơn.

Theo đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bằng việc áp dụng quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, từ việc theo dõi, kiểm tra sát sao việc thực thi công vụ, đến việc công khai hóa, lượng hóa, cụ thể hóa trong đánh giá, phân loại đã góp phần khắc phục được sự trì trệ trong đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng tác phong làm việc hiện đại, hiệu quả. Với việc quản lý chặt chẽ như vậy, cán bộ, công chức nào không đáp ứng được công việc đều không thể trụ lại trong hệ thống. Có rất nhiều việc, nếu như trước đây phải họp nhiều lần, đẩy qua, đẩy lại mãi vẫn không xong được thì nay đã được giải quyết rất nhanh chóng. Tất cả ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tại các cuộc họp, hội nghị... đều được theo dõi và thực hiện nghiêm túc, không còn tình trạng "quên" như trước đây.

QUỐC VIỆT, HỒNG HÀ và MAI LUẬN