Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đồng Tháp giám sát trách nhiệm nêu gương

Thứ Tư, 17/01/2018, 21:23:12
 Font Size:     |        Print

Thấy rõ vai trò người đứng đầu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Đồng Tháp tập trung chỉ đạo tăng cường giám sát trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu gương tự phê bình

Tham dự buổi sinh hoạt cuối năm tại chi bộ cơ quan cấp ủy cấp huyện ở tỉnh Ðồng Tháp mới đây, chúng tôi ấn tượng khi người đầu tiên tự kiểm điểm là đồng chí bí thư huyện ủy. Ðồng chí nghiêm túc nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm và thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Ðó là chưa thường xuyên kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Ðảng; chưa kiên quyết trong công tác bố trí cán bộ, chưa nắm sát cán bộ, dẫn tới một số trường hợp sau khi được bố trí nhưng không phát huy hiệu quả; chủ quan, thiếu chặt chẽ trong lãnh đạo công tác quản lý đảng viên, do đó chậm phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm của một vài tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ và một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ðồng chí cũng tự nhận thấy mình chưa thật sự chú trọng việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên, cho nên chậm chỉ đạo xử lý những sai phạm, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị, cơ sở.

Tinh thần gương mẫu, thái độ tự giác, cầu thị của đồng chí bí thư huyện ủy nêu trên đã tạo niềm tin, khơi dậy không khí dân chủ của buổi sinh hoạt. Các đảng viên mạnh dạn góp ý, tự phê bình và bàn những giải pháp để giúp nhau phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, yếu kém của mỗi người ngay sau cuộc họp.

Nêu gương tự phê bình, nhận trách nhiệm và quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ rõ, là một trong nhiều chuyển biến ở Ðồng Tháp qua thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ðồng Tháp, việc thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thời gian qua cho thấy, vẫn còn tình trạng người đứng đầu không đề cao, phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, chưa thật sự là đầu tàu, gương mẫu về phẩm chất, lối sống, tác phong công tác hoặc không thể hiện rõ về năng lực trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Năm 2017, cùng với việc tổ chức ký cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, Tỉnh ủy Ðồng Tháp tập trung chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc nêu gương. Phương châm nêu gương phải "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", "nói đi đôi với làm", làm hết khả năng, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Giám sát trách nhiệm người đứng đầu

Một giải pháp được cho là khá hiệu quả của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðồng Tháp, đó là giao các ban của Tỉnh ủy và Ban cán sự UBND tỉnh mời làm việc trực tiếp và yêu cầu viết báo cáo giải trình hoặc gợi ý kiểm điểm sâu đối với tập thể, cá nhân là cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu khi có dư luận nội bộ hoặc có đơn thư không chính danh nhưng xét thấy có hạn chế, khuyết điểm. Ðồng chí Phan Văn Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu 10 tập thể và 15 cá nhân kiểm điểm sâu về thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Ở cấp ủy trực thuộc, các ban thường vụ đã gợi ý kiểm điểm sâu đối với 31 tập thể và 29 cá nhân. Qua kiểm điểm sâu, nhiều tập thể thấy rõ những hạn chế, khuyết điểm và có kế hoạch, lộ trình khắc phục. Tập thể, cá nhân nào kiểm điểm qua loa, làm lướt đều được chỉ đạo kiểm điểm lại.

Nhờ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong chấp hành nguyên tắc Ðảng, quy chế làm việc qua thực hiện kiểm điểm sâu theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Ðồng Tháp đã tạo nhiều chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Theo Bí thư Ðảng ủy Sở Công thương Nguyễn Hữu Dũng, kết quả rõ nhất là Sở đã rà soát, cắt giảm vượt chỉ tiêu 36,47% thủ tục hành chính; tham mưu phân cấp một số lĩnh vực quản lý về địa phương, góp phần tạo thuận lợi, giảm chi phí đáng kể cho người dân và doanh nghiệp. Ðồng thời tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ, giúp nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các giải pháp để hạ giá thành, tăng số lượng và chất lượng hàng hóa, xây dựng, quảng bá thương hiệu, liên kết mở rộng thị trường.

Cùng với chỉ đạo các cấp ủy và ủy ban kiểm tra nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Tỉnh ủy Ðồng Tháp quy định bí thư, các phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ phải thực hiện nghiêm quy chế tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó để giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc ngay tại cơ sở, vừa là một "kênh" quan trọng để đánh giá hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực, phẩm chất, đạo đức, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chủ động phòng ngừa, cảnh báo, khắc phục khuyết điểm, vi phạm phát sinh.

Tiếp xúc cán bộ và người dân ở huyện Lấp Vò trong năm 2017, Tỉnh ủy đã nghe, khẩn trương làm rõ những khuyết điểm của đồng chí Chủ tịch UBND huyện vì không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện (theo Nghị định số 158 năm 2007, Nghị định số 150 năm 2013 của Chính phủ và Quy định số 4775 của UBND huyện) và việc bổ nhiệm lần đầu đối với ba trường hợp đều chưa đủ tiêu chuẩn theo Quyết định số 10 năm 2016 của UBND tỉnh. Các tập thể, cá nhân liên quan đã phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Thực hiện Quy định 101 cùng với việc giám sát trách nhiệm nêu gương ở Ðồng Tháp đã xuất hiện nhiều cách làm thể hiện sự chân tình, cầu thị, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân và doanh nghiệp của cấp ủy, chính quyền địa phương, như mô hình: "Chính quyền thân thiện, kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp" của UBND tỉnh; Cà-phê doanh nhân, doanh nghiệp; Hội quán (nơi tập hợp những người nông dân để cùng bàn bạc cách sản xuất liên kết tiêu thụ nông sản, bột và các sản phẩm sau gạo và hoa kiểng, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cấp xã, huyện); chính quyền đối thoại với nhân dân qua sóng phát thanh.

Cuộc vận động "Nghĩa tình đồng chí" do Huyện ủy Châu Thành phát động, cán bộ, đảng viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia ủng hộ một ngày lương, đảng viên không hưởng lương ủng hộ 10 nghìn đồng/người, nhiều đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Châu Thành nêu gương ủng hộ từ vài trăm nghìn đến vài ba triệu đồng. Nguồn quỹ này đã hỗ trợ làm nhà tặng 20 đảng viên, hỗ trợ 22 đồng chí gặp khó khăn đột xuất, giúp 17 đảng viên vay vốn không tính lãi, với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở cùng các đảng viên, cấp ủy viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, tư vấn, giúp đảng viên khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thực tế ở Ðồng Tháp thời gian qua cho thấy, vẫn còn một số đồng chí thường trực cấp ủy cấp huyện chưa tự giác nêu gương, chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành chưa nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm, có trường hợp phải xử lý kỷ luật. Ðồng chí Trần Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ðồng Tháp cho biết, năm 2017, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật 267 đảng viên, trong đó có 80 cấp ủy viên (10 huyện ủy viên, 37 đảng ủy viên và 33 chi ủy viên). Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý. Có hai tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật cảnh cáo do chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng, quy chế làm việc.

Ðể tiếp tục chấn chỉnh, phòng ngừa, tránh lặp lại những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm việc nêu gương của người đứng đầu, mới đây Tỉnh ủy Ðồng Tháp yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, nhất là tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý, coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

HOÀNG LÂM và NHỰT TRUNG