Bắc Cạn xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 10/01/2018, 21:50:16
 Font Size:     |        Print

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Cạn cho biết, vừa tiến hành các kỳ họp thứ 12 và 13 để xem xét, xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên.

Theo đó, đồng chí Lý Quang Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát để xảy ra sai phạm tại cơ quan như sau: Năm 2014, chậm trích nộp tiền đảng phí lên cấp trên theo quy định; chậm chi trả tiền chế độ phụ cấp cấp ủy cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, cấp ủy viên ngoài khu vực ngoài nhà nước, báo cáo viên cấp cơ sở năm 2015; ký chứng từ thanh, quyết toán một số khoản chi phục vụ Ðại hội Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015- 2020 không đúng thực tế và sử dụng số tiền này chi cho các hoạt động khác của cơ quan; thực hiện thiếu chặt chẽ và không đúng quy định trong công tác quản lý quỹ tiền mặt và công tác tài chính; không báo cáo kết quả hoạt động tài chính của cơ quan theo quy định.

Với vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đồng chí Vịnh. Ðồng thời, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật các đồng chí Trương Thị Kiên, nguyên kế toán cơ quan (từ tháng 8-2013 đến tháng 3-2016) bằng hình thức cảnh cáo và đồng chí Lưu Thị Nguyệt, thủ quỹ cơ quan, bằng hình thức khiển trách.

Liên quan việc giới thiệu khám, giám định người tham gia hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hoá học/đi-ô-xin (giai đoạn 2009- 2012) không đúng quy định, đồng chí Ma Xuân Thu, Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có khuyết điểm thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không xem xét, xử lý kỷ luật, mà yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm trước tập thể cấp ủy nơi công tác.

Liên quan, đồng chí Nông Thị Hà, Chánh Thanh tra sở, nguyên Phó trưởng Phòng Người có công, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trước tổ chức đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt; thi hành kỷ luật đồng chí Nông Anh Tú, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề, nguyên Phó trưởng Phòng Người có công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bằng hình thức khiển trách.