Khẳng định vai trò của Đảng về công tác cán bộ

  19/06/2018
Gần đây, trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch tiếp tục đăng tải nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta, mà trực tiếp là phản đối những nội dung được đưa ra thảo luận và quyết định tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đáng chú ý, chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp chiến lược, rồi quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. 

Hưng Yên xử lý vi phạm về lấn chiếm đất đai, hành lang công trình thủy lợi

  28/06/2018
Nhiều năm qua, vi phạm về quản lý đất đai, lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi là vấn đề bức xúc ở tỉnh Hưng Yên. Chính vì vậy, tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, lập lại trật tự trong lĩnh vực này, được Tỉnh ủy Hưng Yên coi là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện quy định đảng viên sinh hoạt hai chiều

  03/07/2018
Quy định 76-QÐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, quy định rõ: Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. 

Hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ở Hải Phòng

  05/07/2018
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp TP Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu. Công tác kiểm tra, giám sát đã đem lại hiệu quả rõ nét, thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng vào cuộc sống.  

Ðổi mới công tác cán bộ từ việc cam kết trách nhiệm người đứng đầu

  04/09/2018
Cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu nhằm góp phần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương là một trong những việc làm có tính đột phá về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Trị. Qua cam kết, người lãnh đạo đã có những thay đổi rõ nét về tác phong công tác, không chỉ mang lại hiệu quả trong công việc mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tạo chuyển biến từ phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt

  30/08/2018
Xác định người đứng đầu đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng hiệu quả công tác, Thành ủy Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Trong quá trình này, nhiều biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã và đang được ngăn chặn, đẩy lùi kịp thời, tạo sự chuyển biến rõ nét ở nhiều cơ quan, đơn vị.  

Đác Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  28/08/2018
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) chỉ rõ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi là nguyên nhân dẫn đến suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Thời gian qua, Tỉnh ủy Đác Nông đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm của cán bộ qua đó chấn chỉnh, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng

  23/08/2018
Vừa qua, trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo T.Ư đúng dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Truyền thống của ngành tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nhấn mạnh bốn nội dung mà Ban Tuyên giáo T.Ư và ngành tuyên giáo nói chung cần tập trung thực hiện. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng (Kỳ 1)

  21/08/2018
Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng, là động lực phát huy trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.  

Tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

  16/08/2018
Thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở tỉnh Quảng Nam được đẩy mạnh. Nhiều vụ việc, từ những vụ phá rừng ở biên giới phía tây, đến sai phạm trong thực thi chính sách ở khu vực ven biển đã được làm rõ, xử lý nghiêm. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở tại Quảng Ninh

  14/08/2018
Với bước đi chủ động, trong hơn ba năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã rút ra bài học kinh nghiệm về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là phải sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ và chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng. Nếu không làm tốt những nội dung này, cán bộ, công chức dễ dẫn đến những biểu hiện suy thoái như sa sút ý chí phấn đấu, làm việc qua loa, đại khái hoặc áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình...  

Khi cán bộ chủ chốt không phải người địa phương

  09/08/2018
Trong những năm qua, bằng việc tăng cường bố trí người đứng đầu không phải người địa phương, đã tạo ra "luồng gió mới" tại rất nhiều huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh nhiều hiệu ứng tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, tình trạng cục bộ địa phương..., công tác điều động, luân chuyển này còn giúp đào tạo, rèn luyện, tạo điều kiện để nhiều cán bộ trưởng thành.  

Giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm ở Bắc Giang

  31/07/2018
Nhằm khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân... Tỉnh ủy Bắc Giang đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đưa cán bộ gần dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng.  

Vĩnh Phúc gắn sắp xếp tổ chức với nâng cao chất lượng cán bộ

  24/07/2018
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng xác định một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả. Để phòng, chống suy thoái, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã triển khai Đề án số 01 - ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế với nhiều giải pháp, đã đạt những kết quả ban đầu, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Nhiều hình thức đánh giá cán bộ hiệu quả ở TP Hồ Chí Minh

  19/07/2018
Thời gian qua, việc đánh giá cán bộ ở TP Hồ Chí Minh được tiến hành đúng và đầy đủ theo các tiêu chí, quy định của Đảng, chính quyền; quy trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan. Thành phố căn cứ vào nhiều kênh để việc đánh giá cán bộ ngày càng thực chất hơn. 

Khắc phục và loại trừ “tư tưởng dân tộc hẹp hòi”

  17/07/2018
Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ rõ là “tư tưởng dân tộc hẹp hòi”. Cần khẳng định đây là nội dung hết sức quan trọng, bởi nếu không được khắc phục và loại trừ, “tư tưởng dân tộc hẹp hòi” sẽ có thể tác động tiêu cực tới việc triển khai, thực hiện đường lối, chính sách ưu việt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đồng thời ảnh hưởng đến sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. 

Sóc Trăng khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân

  12/07/2018
Do thiếu tu dưỡng rèn luyện nên một số cán bộ, đảng viên đã thoái hóa, biến chất và bị xử lý kỷ luật. Trước thực tế này, Tỉnh ủy Sóc Trăng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa. Trong đó, giải pháp quan trọng là khắc phục tình trạng quan liêu, thiếu kiểm tra đôn đốc, không sâu sát cơ sở theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Kiểm soát kê khai tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng

  10/07/2018
Kê khai tài sản được xác định là một trong những biện pháp quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng. Pháp luật đã có những quy định rõ về kê khai tài sản nhằm giúp cơ quan chức năng phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tiêu cực. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đòi hỏi phải đổi mới về nội dung, hình thức và có cơ chế kiểm soát kê khai hiệu quả hơn.