Cái mới trong nghị quyết mới của Trung ương về xây dựng Đảng

  03/11/2016
LTS - Để góp phần sớm đưa Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” vào cuộc sống, từ số hôm nay, Báo Nhân Dân mở chuyên mục Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chuyên mục giới thiệu, phân tích sâu thêm những điểm mới, những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết; phản ánh việc tổ chức thực hiện nghị quyết đặc biệt quan trọng này của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ

  17/11/2016
Một trong những giải pháp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh; cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"”. 

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị

  01/12/2016
Hội nghị T.Ư 4 khóa XII đã thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ". Bài viết này tập trung phân tích những nhận thức mới nổi bật về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị. 

Nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến và vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  18/05/2017
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nêu nhiệm vụ của báo chí và trách nhiệm của nhà báo trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến là một phương pháp hiệu quả để phát huy chức năng của báo chí như lãnh tụ Lê-nin đã nói là: “Tờ báo không phải chỉ là người tuyên truyền tập thể và người cổ động tập thể mà lại còn là người tổ chức tập thể nữa”. 

Đề nghị kỷ luật cán bộ vi phạm trong quá trình thực thi công vụ tại Gia Lai

  16/05/2017
NDĐT - Ngày 16-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Chư Pả (Gia Lai) cho biết, vừa thông báo đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hình thức kỷ luật đối với một số cán bộ để xảy ra sai phạm trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao. 

Ðồng Nai hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ

  16/05/2017
Nhằm khắc phục những hạn chế trong đánh giá cán bộ, Tỉnh ủy Ðồng Nai đã xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, mang tính định lượng, trong đó lấy tỷ lệ hoàn thành khối lượng, tiến độ và hiệu quả công việc, kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ... làm thước đo đánh giá cán bộ. Hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ khoa học giúp việc thực hiện dễ hơn, bước đầu khắc phục được bệnh hình thức. Ðó là một trong những biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. 

Kỷ luật Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Quảng Trị

  11/05/2017
NDĐT - Ngày 11-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-ĐUK thi hành kỷ luật ông Nguyễn Cường Quân, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Quảng Trị bằng hình thức: Cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; cách chức Bí thư chi bộ Tổ chức - Khiếu tố, thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2017. 

Bài học sâu sắc về công tác xây dựng Đảng

  07/05/2017
Việc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thống nhất cao với hình thức kỷ luật cảnh cáo và đồng ý cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đối với đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), thể hiện sự nghiêm minh và rất cần thiết để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ

  27/04/2017
Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên như: xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân... làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp. 

Làm rõ sai phạm trong tuyển dụng, đề bạt cán bộ ở huyện Krông Pác

  08/04/2017
Từ năm 2011 đến 2016, UBND huyện Krông Pác đã ký hợp đồng thừa 521 giáo viên và bổ nhiệm thừa 32 phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn. Trách nhiệm của nhiều tập thể, cá nhân đang được làm rõ. 

Chấm dứt tình trạng tiệc tùng không lành mạnh, lãng phí

  04/04/2017
Tình trạng liên hoan, tiệc tùng, gặp mặt với những động cơ không trong sáng ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương; chuyện rượu chè bê tha, của nhiều cán bộ, đảng viên đang là vấn đề lo ngại. 

Nhận diện, đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị

  23/02/2017
Hiện nay ở Việt Nam, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị được sự cổ vũ, hà hơi, tiếp sức của các thế lực xấu, đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị để phục vụ ý đồ làm rối loạn tư tưởng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, vị thế và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đến mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Kết hợp "xây" và "chống" ở Đảng bộ thành phố Hà Nội

  19/01/2017
Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa "xây" và "chống"; trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. 

Khơi dậy lương tâm và trách nhiệm người đảng viên

  17/01/2017
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đáp ứng đòi hỏi bức bách của cuộc sống và mong muốn của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Cần Thơ đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng

  05/01/2017
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế chính sách mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nêu ra là đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Xác định cải cách hành chính (CCHC) trong Đảng là nội dung quan trọng, thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này trong các cơ quan Đảng. 

Một vài suy nghĩ về xây dựng Đảng

  03/01/2017
Năm 2016, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, chủ quan và khách quan. Nếu năm 2017, không vượt được những thách thức to lớn, ta có nguy cơ bị thụt lùi; và thành tựu quan trọng của 30 năm đổi mới sẽ mất ý nghĩa của nó. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ

  20/12/2016
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.