Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Khánh Hòa

Sâu sát và chủ động. Những bài học ấy không bao giờ cũ trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều năm nay, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở Khánh Hòa thường xuyên được đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. (13/06/2018)

TIN BÀI KHÁC:

Sắp xếp tổ chức, bộ máy ở TP Hồ Chí Minh

  26/10/2017
Những năm qua, các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội..., được Thành ủy TP Hồ Chí Minh triển khai thực hiện một cách quyết liệt, toàn diện và đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, trên thực tế, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố còn nhiều bất cập, cần tiếp tục sắp xếp theo hướng mạnh dạn và quyết liệt hơn nữa. 

Đổi mới công tác cán bộ ở Bảo Yên

  19/10/2017
Nằm giữa sông Hồng và sông Chảy, với 15 dân tộc sinh sống, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) có địa hình bị chia cắt, giao thông khó khăn, sản xuất chậm phát triển, trình độ dân trí hạn chế. Huyện ủy Bảo Yên xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, nhất là đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, bản.  

Kỳ vọng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

  12/10/2017
Sau hơn 30 năm đổi mới, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả, biên chế ngày càng phình ra và "ngốn" phần lớn chi ngân sách nhà nước. Vì thế, việc Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII thảo luận và quyết định nhiều chủ trương lớn nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã "chạm" đúng mong muốn, đòi hỏi bức bách của thực tiễn phát triển đất nước hiện nay. Ðó cũng là nền tảng cho những cải cách sâu rộng, thực chất và quyết liệt về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. 

Gắn việc học tập và làm theo Bác Hồ với xây dựng đội ngũ cán bộ

  05/10/2017
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, từ đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 

Xử lý nghiêm việc làm sai, nhân lên cách làm hay

  21/09/2017
Việc phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn suy thoái, xử lý nghiêm việc làm sai; nhân lên cách làm hay ở TP Hồ Chí Minh là những nội dung cốt lõi trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bình Phước nỗ lực phát triển Ðảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

  07/09/2017
Sau hơn 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới, công tác phát triển Ðảng ở các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã không đạt mục tiêu đề ra. Do vậy, Tỉnh ủy Bình Phước đang triển khai nhiều giải pháp để cải thiện tình hình trong thời gian tới. 

Mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Gia Lai

  31/08/2017
Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo thí điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện, mô hình này bước đầu phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực nơi địa bàn. Đồng thời, đặt ra những vấn đề cần tiếp tục rút kinh nghiệm để tổ chức học tập, nhân rộng. 

Đổi mới phương thức lãnh đạo để phát triển ở Thái Nguyên

  24/08/2017
Nhằm đạt mục tiêu lớn của giai đoạn 2015-2020 là xây dựng, tạo nền tảng để sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, là trung tâm vùng trung du, miền núi phía bắc, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo lập và quyết liệt thực hiện nhiều chương trình, giải pháp khả thi trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. 

Thay thế cán bộ yếu kém, không đợi hết nhiệm kỳ hay đủ tuổi về hưu

  17/08/2017
Với tinh thần “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu” như Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đã chỉ rõ, Huyện ủy Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã xử lý hàng loạt cán bộ thuộc diện nêu trên, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng. 

Đảng viên tự phê bình, cách làm của Trà Vinh

  10/08/2017
Trước tình hình có lúc, có nơi thực hiện việc phê bình và tự phê bình bị buông lỏng hoặc đi vào hình thức, kém hiệu quả, Tỉnh ủy Trà Vinh đã triển khai tổ chức để đảng viên tự phê bình và lấy ý kiến đóng góp trước quần chúng nhân dân. 

Gỡ khó ở Sa Pa

  03/08/2017
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Ðảng, Huyện ủy Sa Pa (Lào Cai) tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn, đồng thời tăng cường trách nhiệm nêu gương người đứng đầu. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong lề lối làm việc, thúc đẩy hiệu quả công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Mèo Vạc vượt khó đi lên

  20/07/2017
Vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, hiểm trở, chúng tôi lên Mèo Vạc, huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang. Những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt xám xịt, nay đã phủ mầu xanh mướt của ngô, của cỏ VA06 sau cơn mưa đêm trước. 

Vai trò cán bộ trẻ ở thành phố tuổi 20

  13/07/2017
Ở tuổi 20, Đà Nẵng rắn rỏi nơi đầu sóng ngọn gió, vươn mình ra biển lớn. Đóng góp cho công cuộc dựng xây thành phố tuổi 20 là rất nhiều cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, tâm huyết, năng động và giàu nghị lực. 

Đánh giá cán bộ đúng thực chất

  06/07/2017
Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất qua nhiều nhiệm kỳ nhưng chưa có những tiêu chí cụ thể và giải pháp khoa học để khắc phục”. Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII cũng nêu tình trạng: “Đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ còn nể nang, cục bộ”. Làm sao để đánh giá cán bộ đúng thực chất là một đòi hỏi bức thiết hiện nay và đã có một số giải pháp đem lại chuyển biến tích cực rất đáng ghi nhận của các đảng bộ địa phương