Điện mừng

Chủ Nhật, 11/11/2018, 05:33:33

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 43 Quốc khánh nước Cộng hòa Ăng-gô-la (11-11-1975 - 11-11-2018), ngày 10-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Ăng-gô-la Giô-ao Ma-nu-en Gôn-xan-vét Lô-ren-xu.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ăng-gô-la Ma-nu-en Đô-min-gút Au-gu-xtu.